• FERGEFRI VEI: Vestlandsrådets store drøm er en fergefri E39, blant annet ved å bygge bro over Sognefjorden.

Gigantkrav fra Vestlandsrådet

Vestlandsfylkene krever 100 milliarder for å bedre trafikken i landsdelen. Fergefri E39 står øverst på ønskelisten.