• (1/4)
    SNAUKLIPT: Ingen ting å seia på ryddeinnsatsen til villsauene som beitar tett inntil Kollsnes gassanlegg i Øygarden. FOTO: ØRJAN DEISZ

Firbeinte brannvakter sikrar Statoil-verdiar

Forutan å foredla naturgass frå Nordsjøen, held Statoil beite for villsau på Kollsnes. Dyra takkar for maten med å halda brann- og eksplosjonsfaren unna.