Bikkjeslagsmål om digital musikk

Det brygger opp til EU-storm om forbrukernes rett til kopiering av digital musikk. Mektige lobbygrupper ruster for å påvirke ny EU-lovgivning om opphavsrett på nettet.