Ringer inn mobilens moteløver

Mobiljålenes fremtidsutsikter er lyse. Produsentene satser hardt på design.