Sykepleierstudent utestengt et helt år for selvplagiering

Karina Roksvåg Skjold plagierte 194 ord av sin egen, tidligere eksamensoppgave og henviste feil til to kilder. Dét førte til utestengelse i to semestre fra høyere utdanning.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

– Jeg syns det var helt forferdelig, sier 21-åringen til VG om da hun fikk beskjed om at hun var utestengt.

Det var Agderposten som omtalte saken først.

– Mine ord

I vår tok Skjold opp en eksamen i klinisk sykepleie for å forbedre karakteren. Eksamenen, som egentlig er en skoleeksamen, ble gjennomført hjemme av smittevernhensyn.

194 ord av den 5000 ord lange oppgaven var kopiert fra hennes tidligere eksamensoppgave, uten at denne ble oppgitt som kilde.

Skjold sier til VG at hun ikke visste at det ikke var lov å sitere fra sin egen oppgave.

– Jeg trodde jeg kunne bruke mitt eget arbeid. Det var jo liksom mine ord.

I april konkluderte Oslo byfogdembete at gjenbruk av egen tekst fra tidligere eksamensoppgaver er fusk når det ikke oppgis som kilde på en ny eksamen, skriver NTB. Saken gjaldt en student på Universitetet i Oslo som hadde brukt 18 prosent av en tidligere eksamensbesvarelse da han tok et nytt fag.

I tillegg til selvplagieringen, er Skjold også straffet for å ha henvist feil til kilder ved to tilfeller. Ifølge henne selv handler det om at hun har henvist til pensumboken, istedenfor direkte til artikkelen som er trykket i boken.

Klagenemden kom frem til at henvisningene ikke er gjort på den formelt riktige måten. Dette er Skjold uenig i.

Fikk du med deg denne? Studenter tar fuskesaker til retten

Anker ikke

21-åringen har bestemt seg for å ikke anke avgjørelsen, etter råd fra advokaten.

– Det har vært tungt å stå i dette. Jeg hadde håpet at de tok med i beregningen at jeg ikke gjorde det med vilje, men jeg fikk den strengeste straffen likevel. Det føles veldig urettferdig.

Til Agderposten sier Skjolds advokat Estin Blessom at studenten ikke er alene om å mene at straffen ikke henger sammen med handlingen.

– Hvis studentene hadde blitt gjort mer oppmerksomme på konsekvensene av manglende referering ville de kanskje vært litt mer obs. Jeg tenker at det burde differensieres mellom studenter som setter seg sammen på Skype og bevisst samarbeider, og de som har vært uheldige med mangel på referering, sier Blessom til avisen.

Nå må Skjold vente til høsten 2022 med å starte på siste året av utdanningen.

– Jeg trodde jeg skulle ut i arbeidslivet om et år, det er jo det jeg har lyst til. Men nå må jeg sette livet litt på vent.

Strengeste straff

Utdanningsdirektør på UiA Greta Hilding sier til VG at det er summen av de tre mangelfulle henvisningen som er grunnlag for vedtaket i UiAs klagenemnd.

– Praksis i sektoren er at grovt uaktsom fusk normalt resulterer i annullering og utestenging i ett semester, mens forsettlig fusk normalt medfører annullering og utestenging i to semestre. UiAs klagenemnd forholder seg til dette, men vurderer selvfølgelig eventuelle grunner til å gi en mildere reaksjon. Det har klagenemnda ikke funnet grunnlag for i denne saken, sier Hilding.

Skjold sier at hun forsøker å gjøre det beste ut av situasjonen, og har planer om å bruke det neste året på å jobbe.

Hun håper saken hennes kan bidra til at andre studenter blir klar over hva som skal til for å bli utestengt.

– Mange føler seg nok veldig alene i en sånn prosess, så jeg håper at det å snakke om det kan gjøre det lettere for andre.

Eksplosjon i fuskesaker

Tidligere har VG skrevet om at Felles klagenemd mottok 242 fuskesaker fra januar til juni i år. I hele 2019 behandlet de 85.

I debatten som har pågått om fusk på eksamener under pandemien, er det mange som mener det har vært institusjonene som har vært for dårlige til å informere om hva som er fusk på eksamen, mens det i lovverket står at det er studentene sitt ansvar å sette seg inn i eksamensreglene på forhånd.

Les også: Halvparten av masterkull ble mistenkt for fusk på OsloMet

I mai var UiA på toppen over universiteter som hadde flest utviste studenter, selv om universitetet er et av landets minste med 14.000 studenter.

– Det er vanskelig for oss å svare på hvorfor vi har flere studenter som er utestengt enn flere andre sammenliknbare institusjoner. Vi tror absolutt ikke at våre studenter fusker mer enn andre studenter. Det har imidlertid vært stort fokus på fuskeproblematikken hos oss, og det kan ha gjort at det meldes inn relativt flere saker med mistanke om fusk, sier utdanningsdirektør Greta Hilding til VG i mai.

Publisert