Ny rapport sår tvil om boligspekulant-boom under pandemien

Flere har ment at historisk lav corona-rente vil utløse et nytt spekulant-inntog i boligmarkedet. Men en fersk rapport viser en «klar» nedgang i andelen sekundærboliger gjennom 2020.

17 PROSENT HER: Men Oslos sekundærbolig-andelen har falt gjennom 2020, slår en ny ekspertrapport fast.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

«Nedgangen er klar både i de fleste byene og i landet som helhet», skriver Samfunnsøkonomisk analyse i den nye rapporten, som er utarbeidet for Ambita og Norges Eiendomsmeglingsforubund (NEF).

Én mulig årsak er at foreldre har prioritert å hjelpe barna med boligkjøpet fremfor å investere i bolig nummer to, ifølge sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Da Norges Bank svarte på pandemiens inntog ved å kutte styringsrenten helt ned i null i fjor, satte de samtidig fart i boligprisene.

Prisveksten har blitt ekstra kraftig i Oslo, og flere har luftet sin bekymret for at rekordbillige boliglån lokker spekulanter inn i markedet – og bidrar til å drive prisene ekstra mye opp. Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) trakk i et intervju med E24 forrige uke fram spekulanter som en årsak til prisvekst i hovedstaden.

– Når det gjelder små leiligheter, ser vi også at det er større grad en spekulasjon enn i resten av markedet. Folk kjøper for å leie ut eller ta del i prisoppgangen. Oslo kommer aldri til å ha nok boliger til alle som ønsker å spekulere i boliger, sa han.

Les også

Kruttsterk Oslo-prisvekst i februar: Boliger til fem millioner ble 175.000 dyrere

Sank ekstra i Oslo

Oslo kommune utreder for tiden muligheten for å piske boligspekulanter ut av markedet med økt sekundærbolig-beskatning.

Men mens det stadig finnes mange i markedet som kjøper sin bolig nummer to, kan ekspertene så langt ikke se at det har blitt flere av dem.

Heller ikke i Oslo, til tross for at landets sterkeste boligprisvekst har fått enkelte til å anta det. Snarere tvert imot:

KLART SEKUNDÆRBOLIG-FALL: Andelen sekundærboliger i hovedstaden har sunket tilbake til rundt 17 prosent, og tilbakegangen holdt seg gjennom fjoråret.

«Nedgangen har vært særlig tydelig i Oslo, der det stilles særskilte krav til investeringer i sekundærbolig, og i fjorårets siste kvartal registrerer vi der den laveste sekundærboligandelen siden forrige bunnotering i 2015», skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Oslos minileiligheter går for opp mot 160.000 kroner kvadratmeteren

Denne nedgangen fortsatte også da boligprisene begynte å stige kraftig i kjølvannet av koronautbrudd og rentekutt i fjor vår, påpeker ekspertene.

De tror Oslos ekstra strenge egenkapitalkrav på 40 prosent for sekundærboligkjøpere har bidratt til å motvirke en økning.

Derfor kan effekten ha uteblitt

Per fjerde kvartal 2020 var det registrert 399.207 sekundærboliger i Norge, tilsvarende 15 prosent av den samlede boligmassen.

Antagelsen om at rekordlav rente og frisk boligprisvekst kan friste boligspekulanter er ikke urimelig, påpeker ekspertene i rapporten.

Samtidig har pandemien utløst noen mekanismer som kan trekke i motsatt retning, påpeker de.

«Med høy boligprisvekst vil utsikter til kapitalgevinst igjen gjøre
boligmarkedet mer attraktivt for investorer. Det kan gi et comeback for sekundærboligkjøp framover, slik vi så i 2016», skriver de.

«Forhold knyttet til koronapandemien har imidlertid også bidratt til redusert etterspørsel i leiemarkedet, blant annet fra arbeidsinnvandring. Det kan ha bidratt til å dempe etterspørselen etter sekundærboliger.»

NEF-direktør Carl Geving påpeker at pandemien også fører til at studenter har forlatt Oslo, og tror det har bidratt til det han kaller en «tydelig opphopning» av utleieboliger i Oslo-markedet.

– Det kan definitivt ha bidratt til å bremse investeringslysten, sier Geving til E24.

Han mener rapportens funn er svært interessante.

– Særlig i lys av at en del politikere har pekt på flere spekulanter når de skal forklare prispress og boligmangel de siste månedene. Så langt gir ikke tallene dem rett, sier Geving.

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Tror flere kan ha hjulpet barna i stedet

Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret mener noe av forklaringen på sekundærbolig-nedgangen som vises i den nye rapporten, er at antallet ferdigstilte boliger har «falt jevnt og trutt» siden inngangen til 2020:

– Ved kjøp av en nybygd bolig, er det først ved overtagelse at kjøpet tinglyses og da vil eieren bli registrert som en sekundærboligeier, forklarer Macic overfor E24.

– I tillegg ser vi en vekst i både antall og andel førstegangskjøpere i Oslo og på landsbasis. Vi har ikke gode nok tall på hvor mange av disse som er del- eller helfinansiert av foreldre, men det er godt mulig at en del av de foreldrene som ville kjøpt seg sekundærbolig ellers, gjennom 2020 har hjulpet barna med å bli boligeiere.

Publisert: