Frykter at dopapir gir avskoging: Oljefondet uenig med Procter & Gamble

Eierne av Procter & Gamble ber selskapet gjøre mer for å hindre at produkter som toalettpapir bidrar til avskoging. Oljefondet stemte for forslaget.

Dette er noen av Procter & Gambles produkter. Oljefondet støttet denne uken et aksjonærforslag om at selskapet må gjøre mer for å begrense avskoging.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Et solid flertall på 67 prosent av aksjonærene i kjempeselskapet Procter & Gamble støttet forslaget fra Green Century Funds på Procter & Gambles generalforsamling denne uken, mot ledelsens anbefaling.

Blant aksjonærene som støttet forslaget var det norske Oljefondet, som ved nyttår eide aksjer for 28,4 milliarder kroner i Procter & Gamble, som tilsvarer et eierskap på 1,04 prosent.

– Procter & Gambles aksjonærer har sendt et ettertrykkelig budskap til selskapet, sa Jessy Waxman i Green Century i en uttalelse etter avstemningen.

I sitt aksjonærforslag tok Green Century til orde for at Procter & Gamble skal gjøre mer for å begrense avskoging og hogst av jomfruelig skog i sin verdikjede. Forslaget ba også selskapet om å rapportere om arbeidet mot avskoging.

Procter & Gamble bruker papirmasse (pulp) til produkter av typen servietter av merket Puffs, dopapir av merket Charmin og tørkepapir av merket Bounty.

P&G bruker også palmeolje i sine produkter, med risiko for avskoging og utslipp av CO₂, ifølge aksjonærforslaget.

Styret i Procter & Gamble rådet på forhånd aksjonærene til å avvise forslaget, og påpekte at selskapet allerede rapporterer mye om sine verdikjeder. Selskapet har også publisert sin strategi om avskoging og klimaendringer.

– P&G vil fortsatt jobbe for å sikre bærekraftig tilgang på råvarer som papirmasse, palmeolje og palmekjerneolje, skriver styret i innkallingen til årets generalforsamling.

Les også

Investorer som Storebrand og KLP ut mot Brasils avskoging: – Vi er dypt bekymret

Oljefondet støttet avskogingsforslaget

Det norske Oljefondet stemte for Green Centurys aksjonærforslag, ifølge Oljefondets egne nettsider.

– Styret burde ta hensyn til viktig bærekraftsrisiko som selskapet står overfor, og de bredere miljømessige og sosiale konsekvensene av driften og produktene sine, skriver Oljefondet i sin begrunnelse for stemmegivningen.

Oljefondet påpeker at selskapers rapportering om bærekraft bør være i tråd med tilgjengelige globale rapporteringsstandarder og rammeverk, for å støtte opp under investorers analyser av risiko og muligheter.

– Når et selskaps rapportering ikke tilfredsstiller vår standard som finansiell investor, vil vi vurdere å støtte et velfundert aksjonærforslag til tar til orde for fornuftig rapportering. Vi vil ikke støtte aksjonærforslag til ser ut til å kreve en strategi eller detaljerte metoder, urealistiske tidshorisonter eller mål for gjennomføring, skriver Oljefondet.

Fondet har også tidligere vært engasjert i kampen mot avskoging. Oljefondet hadde blant annet et møte med banker, forvaltere og matprodusenter i Singapore i fjor for å diskutere risikoen for avskoging.

Blackrock stemte for

Også kjempefondet Blackrock støttet aksjonærforslaget, som i tillegg tar til orde for økt rapportering om avskoging.

– Det er rom for P&G til å øke frekvensen og dybden i rapporteringen, skriver Blackrock i sin begrunnelse.

– Selskapers risiko for omdømme og drift ved å bli implisert i anklager om avskoging bekymrer oss, skriver Blackrock.

Dette er bekymringene

Ifølge Green Century henter P&G papirmasse og tømmer fra Canada, inkludert i boreal barskog som også finnes i Skandinavia og anses som et viktig CO₂-lager.

De mener at Procter & Gamble henger etter konkurrenter som Kimberly-Clark på dette området.

Konsernsjef David Taylor i Procter & Gamble.

P&G bruker råstoff som er sertifisert av Sustainable Forestry Initiative, men ifølge Green Century hindrer ikke dette hogst i gammel skog eller skoger med høy verneverdi. Denne standarden gir heller ikke tilstrekkelig beskyttelse av truede arter som den nordamerikanske villreinen (caribou), hevder de.

Green Century mener at P&G heller burde redusere behovet for fiber fra naturskog, og ta i bruk råvarer som er sertifisert av Forest Stewardship Council, som beskrives som «gullstandarden» i industrien.

– Det at P&Gs ikke har håndtert avskoging og skogforringelse i sine leverandørkjeder utgjør en reell finansiell risiko for selskapet og aksjonærene, sa Leslie Samuelrich i Green Century da forslaget ble fremmet.

Flere miljøaktører er også kritiske til P&G og andre amerikanske leverandører av tørkepapir og dopapir. I rapporten «The Issue With Tissue» påpeker Natural Resources Defense Council at canadiske skoger skylles ned i USAs toaletter, og kritiserer blant annet P&G-merket Charmin.

Oljefondet stemte for øvrig også mot gjenvalg av konsernsjef David S. Taylor til styret i P&G. Fondet har et prinsipielt syn om at konsernsjef og styreleder i selskaper bør være to forskjellige personer, av hensyn til god selskapsstyring.

Publisert: