Opposisjonen med flertall: Vil instruere Konkurransetilsynet til å hindre usaklige innkjøpsbetingelser

Opposisjonen i næringskomiteen går ifølge Frp og Ap inn for et forslag om at Konkurransetilsynet må sørge for at store forskjeller i innkjøpsbetingelser fra dominerende leverandører må være saklig begrunnet.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Vi får nå flertall for at Konkurransetilsynet skal instrueres til å sikre at forskjellene i innkjøpsbetingelsene er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Vi tydeliggjør at både leverandørene og dagligvarekjedene har et betydelig ansvar for å følge opp dette, sier Frps representant i næringskomiteen, Morten Ørsal Johansen.

Det er Frp, Arbeiderpartiet og SV som skal sikre flertall på Stortinget for forslaget i meldingen.

– Forskjell i innkjøpspriser fra dominerende aktører som ikke er saklig begrunnet skader konkurransen, sier Ørsahl og får støtte av Ap-representant Terje Aasland:

– Vi tror det er av stor betydning for forsterket konkurranse at vi nå endelig får flertall for å sikre en tydelig ramme som skal hindre dominerende aktører å misbruke sin dominerende posisjon på en negativ måte, sire Aasland.

Les også

Nybø om dagligvaregebyrene: – Alvorlig hvis det stemmer

«Det viktigste tiltaket»

Både Kolonial.no, Rema og Coop har ønsket seg et slikt tydelig signal fra Konkurransetilsynet om hva som er regnet som konkurranseskadelige innkjøpsbetingelser.

Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas har kalt dette «det siste viktigste tiltaket» regjeringen kan komme med i etterkant av stortingsmeldingen som kom i sommer.

Årsaken til at disse tre aktørene har ønsket seg et slikt signal, er at Kiwi-eier Norgesgruppen har oppnådd langt bedre innkjøpsbetingelser enn resten av dagligvarekjedene fra de store leverandørene i dagligvarebransjen, og konkurrentene har ment at disse forskjellene ikke kan være saklig begrunnet.

Konkurransetilsynet jobber nå med å finne ut av hva de store forskjellene i innkjøpsbetingelser skyldes.

Innstillingen påpeker, ifølge Frp og Ap, at hvis en dominerende leverandør selger en vare langt billigere til en av kjedene, så må dette begrunnes ved forskjeller mellom kjedene i produksjons- eller distribusjonskostnader, eller ulik verdi på ulike motytelser, hvis ikke skader dette konkurransen.

Les også

Dagligvarebransjen vil ha finger med i spillet om ny tilsynsdirektør

Skal undersøke grensehandelen

Aasland sier coronakrisen førte til at grensehandel ble viet større oppmerksomhet i arbeidet med innstillingen.

– Arbeiderpartiet vil sikre norske arbeidsplasser og er glad for gjennomslag for at regjeringen snarest må legge frem for Stortinget en sak om grensehandel hvor det foreslås tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekraften til norsk næringsliv, sier Aasland.

Dermed lukter det en egen stortingsmelding om grensehandel.

Johansen i Frp sier de også har fått flertall for et grep mot vertikal integrasjon, med andre ord at selskaper eier flere deler av verdikjeden, både matprodusenter, grossistledd og butikkjeden.

Ifølge Frp vil det nå komme et krav om at selskaper som eier flere selskaper i verdikjeden, må ha et regnskapsmessig skille.

– Det vil gi mer åpenhet, noe mange aktører har etterlyst. Vi sikrer også at Konkurransetilsynet nå skal følge nøyere med på vertikal integrasjon og vertikale bindinger som kan skade konkurransen, sier Ørsal Johansen.

Merking av EMV

Et spørsmål i dagligvaredebatten de siste månedene har også vært rollen til de kjedeeide produktene som selges i butikkene, ofte forkortet EMV av bransjen selv.

Johansen i Frp sier det også har blitt flertall for at kjedene må sikre tydelig merking av egne merkevarer, slik at forbrukeren kan se hvem som er produsenten og produktets opprinnelsesland.

Publisert: