Fersk SSB-rapport: – Økonomien er ved et vendepunkt

Nå snur det for norsk økonomi, og styringsrenten kan økes allerede i september, sier Statistisk sentralbyrå i en fersk rapport.

Dette er Bærum vaksinesenter på Rud.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Statistisk sentralbyrå (SSB) venter at økonomien er tilbake på nivået før koronakrisen i løpet av 2021. Det kommer frem i en fersk rapport om konjunkturtendensene til Norge og utlandet som SSB legger frem fredag.

Dermed ser det lysere ut for den økonomiske utviklingen fremover, etter et krevende år preget av koronakrisen, som bidro til høy arbeidsledighet, lave olje- og gasspriser og en usedvanlig svak krone.

– Det siste året har koronapandemien vært fullstendig styrende for utviklingen i norsk økonomi. Den vil fortsatt begrense aktiviteten den nærmeste tiden, men nå ser det ut til at økonomien er ved et vendepunkt, sier SSB-forsker Thomas von Brasch i en melding.

– Når vi kommer til slutten av 2021, venter vi at økonomien er tilbake på samme nivå som før virusutbruddet i februar 2020, sier han.

Slik bør du manøvrere i boligmarkedet nå

Vårens smittebølge rammet veksten

SSB kutter litt i forventningene til veksten i fastlandsøkonomien i 2021 etter smittebølgene i vår, men samtidig er det mindre usikkerhet om tiden fremover.

SSB tror Fastlands-BNP øker med 3,1 prosent i år, som er noe ned fra et anslag i mars. Anslaget på veksten neste år jekkes derimot noe opp, til 4,1 prosent.

– Den smittebølgen vi har vært gjennom, har vært med på å dra ned aktiviteten i norsk økonomi mer enn vi ventet i mars. Men norsk økonomi er ved et vendepunkt, og vi venter en vekst på 3,1 prosent, som er veldig høy, sier von Brasch til E24.

For 2023 venter SSB at veksten avtar til 2,4 prosent, og i 2024 faller den videre til 1,9 prosent. Det er fortsatt en relativt høy vekst, påpeker SSB-forskeren.

– Når vi kommer til 2023 og 2024, så ser vi at norsk økonomi er i en mer normal situasjon igjen. Da må veksten også ned på mer normale nivåer, sier han.

– Knapt 2 prosent er det vi omtalte som trendvekst før pandemien brøt ut. Så det er en normal vekst for Fastlands-Norge, sier han.

Ferske prognoser fra SSB

Uvanlig høy ledighet

Ettervirkningene av den internasjonale lavkonjunkturen og nasjonale smitteverntiltak vil likevel prege økonomien i lang tid fremover, påpeker SSB.

– Først i 2023 anslår vi at arbeidsledigheten er tilbake på det vi regner som et mer normalt nivå, sier von Brasch.

Den registrerte arbeidsledigheten var på 4,0 prosent i april. Siden 1948 er det kun i perioden fra 1990 til 1996 og i 2020 at den årlige registrerte ledigheten har ligget over 4 prosent, påpeker SSB.

SSB-forsker Thomas von Brasch.

1,6 millioner med første dose

Pr. torsdag hadde 1.696.625 personer i Norge fått sin første dose med koronavaksine, ifølge Folkehelseinstituttets statistikk. Nesten 1,1 millioner personer har fått sin andre dose.

Tilbakeslaget i økonomien er imidlertid ikke helt over. Det vil ifølge SSB gå flere år før arbeidsledigheten er nede på nivået før krisen og før styringsrenten er oppe igjen på nivået før krisen.

– Når økonomien i tiden fremover skyter ordentlig fart, vil det raskt bli nødvendig å gå vekk fra den unormalt lave nullrenten, sier von Brasch.

– Vi tror styringsrenten mest sannsynlig vil heves fra dagens 0 prosent til 0,25 prosent i september. Deretter vil renten heves gradvis til 1,75 prosent i 2024, sier han.

Stor usikkerhet rundt boligpriser

Boligprisene har steget kraftig det siste året, noe som kan henge sammen med de lave rentene.

SSB antar at boligprisene vil stige med over 9 prosent i år, men at de bare vil stige med rundt 3 prosent neste år.

– Nå er det utsikter til at vi kan begynne å bruke penger på mange andre ting enn bolig igjen. Det, sammen med økt rente og et økt tilbud av boliger, vil bidra til å dempe prisveksten. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt boligprisutviklingen, sier von Brasch.

Høyere oljepengebruk og oljeinvesteringer

Siden SSBs forrige rapport i mars har regjeringen lagt frem et ekspansivt revidert nasjonalbudsjett. Regjeringen legger opp til tidenes høyeste oljepengebruk i 2021, på over 400 milliarder kroner.

I tillegg ser fjorårets krisepakke til olje- og gassbransjen ut til å virke. En telling i mai viser at bransjen nå venter å investere mer i 2021 enn året før, etter at det tidligere var ventet en nedgang.

Likevel jekker SSB ned anslaget for årets vekst i fastlandsøkonomien.

«Denne oppgangen er noe svakere enn tidligere anslått og henger sammen med en svak utvikling i aktiviteten i begynnelsen av året, samtidig som store deler av norsk økonomi har vært stengt eller innskrenket så langt i 2021», skriver SSB.

Dette er noen av anslagene i SSBs konjunkturrapport:

  • Vekst i Fastlands-Norge på 3,1 prosent i 2021 og 4,1 prosent i 2022.
  • Arbeidsledighet på 4,6 prosent i 2021 og 4,2 prosent i 2022.
  • Boligprisvekst på 9,2 prosent i 2021 og 3,3 prosent i 2022.
Regjeringen bruker 90 flere oljemilliarder

Dette ventet SSB i mars

I mars la Statistisk sentralbyrå til grunn at styringsrenten skulle opp i løpet av siste halvdel av 2021, mens byrået nå venter september.

I mars ventet byrået at renten skulle stige gradvis til 1,5 prosent ved utgangen av 2024, som tilsvarer nivået på renten før koronakrisen slo ned i økonomien i fjor. Nå anslår de at renten vil stige til 1,75 prosent i denne perioden.

Dette var noe av det SSB ventet i sin marsrapport:

  • Vekst i Fastlands-Norge på 3,3 prosent i 2021 og 3,9 prosent i 2022.
  • Arbeidsledighet på 4,5 prosent i 2021 og 4,2 prosent i 2022.
  • Boligprisvekst på 9,2 prosent i 2021 og 3,5 prosent i 2022.
Regjeringens krisetiltak i 2020 og 2021Krevende å kutte bruken av oljepenger: – Det er der slaget vil ståOljefondet har tjent inn årets oljepengebruk: Har steget over 400 mrd. siden nyttårOljeselskapene anslår større investeringer i årFærre konkurser hittil i år: – Kunstig lave tall
Publisert: