Planlegger gigantisk bankbygg

Bergens største kontorbygg skal reises i Solheimsviken Næringspark. I byggeperioden vil rundt 1000 årsverk bli sysselsatt.