Øker aksjekapitalen for å finansiere nye skip

DOF Installer ASA planlegger å hente inn 40 millioner kroner i en rettet emisjon.