Sjømateksporten opp til ny rekord på over 12 mrd. i mars

Flyforbud på grunn av krigen gjør eksport av fersk sjømat både dyr og tidkrevende. Solid prisvekst sikrer likevel rekorder, selv om volumet er lavere.

NY EKSPORTREKORD: Aldri tidligere har verdien på norsk sjømat vært så høy i starten på året som den er nå. Bildet er fra Thailand.
Publisert: Publisert:

Norge eksporterte sjømat for 12,4 milliarder kroner i mars, og slo dermed den forrige rekorden fra oktober i fjor med 300 millioner kroner, ifølge Norges sjømatråd.

I årets tre første måneder eksporterte Norge sjømat for 34 milliarder kroner. Det er en verdivekst på 22 prosent, eller 6,2 milliarder kroner, målt mot første kvartal i fjor.

Aldri tidligere har året startet med et så sterkt første kvartal.

Veksten kommer hovedsakelig fra laks, men også torsk og sei.

Sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet sier at økte råvareprisene ikke ennå er veltet over på forbrukerne.

Krigen vanskeliggjør transport

Det er lite av den norske sjømateksporten som går til de landene som er direkte involvert i krigen, som Russland, Hviterussland og Ukraina.

Krigen påvirker likevel priser på råvarer, som allerede etter pandemien var på god vei opp, og den fører til transportproblemer.

Flyforbud over Russland gjør at transporten tar lengre tid, noe som særlig rammer fersk sjømat, og blir dyrere.

– Det fører til at man har vridd varestrømmen litt mer mot Europa og USA. Hadde det ikke vært for krigen ville eksportverdien vært enda større, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Sjømatrådet.

I tillegg kommer nedstenging i Kina som følge av ny nedstenging på grunn av corona. Det rammer restaurantmarkedet, og dermed også etterspørselen etter laks.

USA er det største vekstmarkedet for norsk sjømat i første kvartal. Eksporten økte med 785 millioner kroner, til totalt 2,6 milliarder kroner.

Deretter fulgte Frankrike, med en vekst på 730 millioner kroner, til 2,5 milliarder kroner. Kina var på tredjeplass med en vekst på 668 millioner kroner, til 1,8 milliarder kroner.

Lakseprisen

Økte priser – lavere volum

Veksten i første kvartal er sterkt drevet av svært høye priser. Selve volumet, altså hvor mye som ble solgt, er nemlig lavere enn tidligere.

Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks økte fra 54,29 kroner til 78,37 kroner per kilo i kvartalet, ifølge Sjømatrådet.

Aandahl forklarer prisøkningen med mindre produksjon på grunn av kaldere sjøvann.

– Markedet har få alternativer til laks, så når tilførselen blir mindre, så går prisene kraftig i været, sier han.

– Vil ikke høye priser begrense etterspørselen?

– Vi har ikke sett at de økte råvareprisene er gjenspeilet i konsummarkedet ennå, så det er en forsinkelse. Det varierer fra marked til marked hvor raskt prisen øker, sier analytikeren.

Totalt ble det i mars eksportert 98.300 tonn laks til en verdi av 8,5 milliarder kroner. Det er en nedgang i volum på åtte prosent, men en verdiøkning på 1,3 milliarder kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med mars i fjor.

I hele første kvartal eksporterte Norge 283.200 tonn laks til 23,2 milliarder kroner. Volumet er ned fem prosent, mens verdien er opp 33 prosent.

USA er det største vekstmarkedet for laks i første kvartal, men det er også en dreining mot EUs marked. Polen, Frankrike og USA var største mottagere av laks fra Norge i første kvartal.

Les også

Ukens Investtech: Fem sterke trading-muligheter

Rekord også for torsk

Norge eksporterte 26.100 tonn fersk torsk til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal. Det er en verdiøkning på 44 millioner kroner fra samme tid i fjor.

Dette er den høyeste eksportverdien for fersk torsk i et kvartal noensinne, og ni prosent høyere enn forrige rekordkvartal, som var i første kvartal 2018.

Gjennomsnittlig eksportpris på fersk hel torsk har aldri vært høyere i løpet av et kvartal, og var på 46 kroner, 35 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

Det var også rekordhøy eksportpris på skrei, med 54 kroner, 26 prosent høyere enn første kvartal i fjor.

Publisert: