Tror økt inflasjon kan gi aksjebrems: – Det vil komme en reaksjon

Høyere inflasjon og signaler om rentehevinger kan snu det som har vært «en helt fenomenal utvikling» på verdens børser de siste årene, mener avtroppende sentralbanksjef Øystein Olsen.

Publisert: Publisert:

Øystein Olsen har i sine årstaler for vane å mane til forsiktig oljepengebruk, og årets tale er ikke et unntak.

Men den avtroppende sentralbanksjefen advarer også om at verdien på oljefondet vil svinge – og at aksjemarkedene kan stå overfor en brems.

Norges Bank har regnet seg frem til at avkastningen fra Oljefondet kan variere med 10 prosent både oppover og nedover i løpet av et år, og likevel bli ansett som normalt. Det tilsvarer rundt 1.200 milliarder kroner med dagens verdi. Men:

– Ikke helt sjeldent – anslagsvis hvert sjette år – må vi regne med å tape mer enn dette, sier Olsen i talen.

Reaksjoner: Øystein Olsens siste årstale som sentralbanksjef : – En bra sorti

Oljepengebruk og Oljefondets verdi

– Har skapt uro

2022 startet med tidvis markant nedgang på børser i flere land, etter et år med kraftig oppgang og stadig nye rekorder i både USA og på Oslo Børs.

Frykt for inflasjon og høyere renter, som kan ramme inntjeningen til selskapene, har blitt trukket frem som årsaker til nedgangen ved inngangen til året. Det samme peker også Øystein Olsen på i sin tale:

– I det siste har økt inflasjon og signaler om at rentene skal opp raskere enn hva som har vært priset inn i markedet, skapt uro blant investorer, sier Olsen.

– Den lange oppgangen i aksjemarkedet kan være i ferd med å bremse opp. Høyere renter vil også, i en overgangsperiode, senke verdien av fondets obligasjonsportefølje.

Les også: Olsens årstale på 1–2–3

Holdt sin 12. og siste årstale: Øystein Olsen på talerstolen torsdag kveld.

Han utdyper i et intervju med E24:

– De siste 20-25 årene har det vært en helt fenomenal utvikling i aksjekursene. Ingenting vokser inn i himmelen, og det er tegn nå til at inflasjonen og eventuelt også rentene kommer opp. Det vil påvirke aksjemarkedene, det vil komme en reaksjon, og så kan det være andre utviklingstrekk av strukturell karakter.

– Vi kan ikke regne med at aksjemarkedene bare vil gå oppover. Vi må regne med svingninger, og de svingningene må håndteres.

Gjentar advarsel

Global børsoppgang og en svakere krone har bidratt til at Oljefondet har økt i verdi under pandemien. Fondet har slått stadig nye rekorder, og i fjor sommer bikket verdien over 12.000 milliarder for første gang, ifølge det uoffisielle telleverket.

Innenfor den såkalte handlingsregelen skal Stortinget holde pengebruken under et «tak» på tre prosent. Det innebærer at regjeringen får tre milliarder mer å bruke til neste år for hver gang fondet legger på seg 100 milliarder.

Les også: Olsen om perioden med lav inflasjon: – Ser ut til å være over

Tror Støre må jekke opp oljepengebruken

Men oljepengebruken ble skrudd opp i møte med pandemien. I kriseåret 2020 brukte staten rundt 385 milliarder oljekroner. Og året etter, i 2021, ligger oljepengebruken an til å lande på 397 milliarder kroner.

Pengebruken er ventet å holde seg høy også i år, og i høst anslo regjeringen omtrent 322 milliarder kroner. Men regjeringen har siden lovet krisehjelp i møte med både omikron og høye strømpriser, og flere økonomer venter at dette tallet må jekkes opp.

– Så lenge fondet vokser, er det fristende å bli med oppover. Det er ikke like lett å følge med ned når avkastningen er negativ. Ved større utslag er det heller ikke fornuftig, sier Olsen i talen.

Han gjentar, som i fjor, at han mener det er klokt å sikte pengebruken til under rettesnoren på tre prosent på lang sikt.

– I motsatt fall risikerer vi at vi jevnlig må spise av fondskapitalen.

Publisert: