To menn dømt til fengsel for lånebedrageri mot Husbanken

To tidligere ledere av boligselskap er dømt til fengsel imellom to og fire år i fengsel for grovt bedrageri.

Økokrim fikk medhold i det meste av sin påstand. Her ved etterforsker Karoline Rødningsby (til v.) og politiadvokat Susanne Ihlebæk, under første oppstart av rettssaken i september 2021, før den ble utsatt til mars 2022.
Publisert: Publisert:

De sa de skulle pusse opp boliger for vanskeligstilte, men dokumentene viste at de oppga feilaktige kjøpesummer for flere av husene. Til sammen fikk de inn 86 millioner kroner i lån og tilskudd av Husbanken i perioden 2015 til 2017, hvorav 32 millioner omfattes av tiltalen.

Nå er de to mennene dømt til henholdsvis tre år og tre måneder og to år og ni måneders fengsel for grovt bedrageri mot Husbanken.

Det kommer frem i dommen fra Sogn og Fjordane tingrett, som ble forkynt fredag.

Fengselsstraffene er henholdsvis to måneder lengre og syv måneder kortere enn aktors påstand.

I tillegg må de to i fellesskap betale 4,2 millioner kroner i erstatning til Husbanken.

Retten kaller forholdet grovt, og har lagt vekt på at det er brukt villedende informasjon og uriktige dokumenter, at det er snakk om betydelige beløp og at «den villedende informasjonen har vært med på å dekke til bedrageriet», heter det i dommen.

Ingen av de to tiltaltes forsvarere har så langt besvart E24s henvendelser.

– Det er en omfattende bedragerisak som har krevd store ressurser å etterforske og å iretteføre, sier politiadvokat Susanne Ihlebæk til E24.

– Vi er fornøyd med tingrettens dom, vi mener at det er riktig og viktig at det reageres strengt på denne typen misbruk av offentlige støtteordninger,
slik tingretten har gjort her, legger hun til.

Én mister retten til å drive næring

Den ene mannen, som i dommen omtales som «reell daglig leder» av selskapet i bedrageriperioden, dømmes i tillegg til å miste retten til å drive selvstendig næring på ubestemt tid, samt å ha ledende stillinger eller sitte i et styre av et selskap.

Den andre mannen frifinnes for kravet om tap av retten til å drive selvstendig. Han får også den mildeste av fengselsstraffene.

Ingen av de to dømmes til å betale sakskostnader.

Sistnevnte er selskapets tidligere daglige leder. Han har skrevet under på søknadene til Husbanken, og har tidligere avvist alle anklagene overfor E24.

Ingen av de to erklærte straffskyld under hovedforhandlingen, som fant sted i Førde i mars i år.

7,7 mill. i rene tilskudd

I november 2020 skrev E24 om hvordan boligselskapet gjentatte ganger har feilinformert statens bank i søknader. I alt hentet selskapet 86,6 millioner kroner i samlede utbetalinger – hvorav 7,7 millioner var rene tilskudd.

Tiltalen gjelder for 32,3 millioner av disse pengene. I dommen har tingretten kommet til at 4,2 millioner kroner skal erstattes.

Utbetalingene fra Husbanken, i form av lån og tilskudd, var øremerket kjøp og oppussing av 17 utleieboliger til flyktninger og vanskeligstilte, men E24 kunne i november dokumentere at selskapet har oppgitt uriktig høy kjøpesum for åtte av eiendommene.

For de fleste av disse var reell kjøpesum et millionbeløp lavere.

Økokrims tiltale gjaldt ni av søknadene som selskapet sendte inn i denne perioden.

Eiendommene som ble kjøpt og utviklet var i Eidsberg, Moss og Hobøl.

Selskapets daværende sjef fremholdt overfor E24 flere ganger at Husbanken fikk «korrekt» informasjon, og at alle lån og tilskudd som ikke ble brukt til å kjøpe boligene – totalt 20 millioner kroner, ifølge E24s kartlegging – ble brukt til å pusse dem opp.

Publisert: