Aker Solutions-klubbleder advarer om regelbrudd ved permittering: – Strikken er strukket for langt

Nesten to måneder etter virusutbruddet permitteres folk fremdeles med to dagers varsel. Det til tross for at unntaket kun skal brukes når arbeidsbortfall inntreffer helt uforutsett. Blant dem som reagerer er ansatte i Aker Solutions.

Per Kristian Norddal er leder for Teknagruppen i Aker Solutions. Han mener selskapet har permittert med for kort varsel de siste ukene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Den 14. mars meldte Røkke-eide Aker Solutions at alle 6.000 ansatte i Norge var varslet om mulige permitteringer.

I etterkant har selskapet, frem til begynnelsen av mai, permittert flere og flere ansatte med kortere varsel enn 14 dager slik hovedavtalen krever, og påberopt seg retten til å bruke to dagers for uforutsett arbeidsbortfall grunnet corona.

– Vi har senest i dag fått melding om nye personer som blir permittert med to dagers varsel. Når samfunnet nå står foran en kontrollert gjenåpning mener vi at strikken er strukket for langt, sier klubbleder for Tekna-ingeniørene i Aker Solutions, Per Kristian Norddal, til E24 denne uken.

Rekordmange er for tiden permittert som følge av coronavirusets herjinger, og de siste tallene viser at 377.678 personer har søkt om dagpenger ved permittering.

Av Teknas 1.000 medlemmer i Aker Solutions er 80 personer permittert til nå.

Halvert lønn

Allerede i midten av april skrev E24 at eksperter mente det nå kunne være for sent å permittere med to dagers varsel.

Advokat Kristian Foss Aalmo i SBDL forklarte at det avgjørende er hvorvidt det som fører til arbeidsmangel faktisk var uforutsett.

– Det er tvilsomt om man nå kan hevde at effekten av coronaviruset er uforutsett, når man de siste ukene har sett hvilke virkninger det har for en rekke virksomheter, sa Aalmo den 15 april.

NAV mener coronakrisen kan anses som uforutsett, og dermed kvalifisere til kort permitteringsvarsel, men det betyr ikke at alle kan benytte seg av ordningen som vanligvis gjelder ved ulykker eller naturhendelser.

For at en bedrift skal kunne permittere må det være av mangel på arbeid eller «andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter».

Og det er dette som gjør at Aker Solutions-ansatte reagerer.

– Vi er overrasket og synes det er synd at man ser bort ifra etablerte regler i arbeidslivet. Vi har derfor varslet ledelsen om at bedriftens praktisering av varslingsfristen vil tvistes gjennom forbundene, sier Norddal og fortsetter:

– For andre virksomheter, som eksempelvis frisører, medførte covid-19 et tilnærmet yrkesforbud. For mine medlemmer innen engineering-virksomheten bestod den største endringen i at folk måtte ta i bruk hjemmekontor. Det er kommet tilbakemeldinger på at dette har fungert bra for de aller fleste.

Den korte permitteringsfristen gjør også at mange ansatte raser ned i lønn på kort tid.

– Mange av våre medlemmer har lønn over 6G, og får fra dag tre mye lavere lønn enn man har lagt livet sitt rundt. Når man går over på dagpenger har mange fått lønnen halvert i løpet av noen uker, sier Norddal.

Sjekk antall permitterte i din kommune:

Tekna-president: – To dagers frist brukes for mye

Norddal får støtte av Teknas president Lise Lyngsnes Randeberg, som mener Aker Solutions er ett av flere eksempler på store selskaper som burde ha permittert med 14 dagers varsel.

– Historien til Aker Solutions er definitivt kjent, sier Randeberg.

– To dagers varsel ble brukt veldig mye i starten. Vi ser at det går svakt nedover nå, men det brukes fortsatt og det brukes for mye. Vi håper ikke det fortsetter ettersom det allerede har pågått i månedsvis, og koronasituasjonen ikke kan sies å være en uforutsett hendelse lengre.

KRITISK: Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener to dagers permitteringsvarsel brukes for mye.

Samtidig sier klubbleder Norddal at det senest 5. mai ble permittert med to dagers varsel.

– Det var forhold som inntraff før covid-19 som initierte bruken av permitteringer i selskapet. Dette var drøftet med de tillitsvalgte før viruskrisen inntraff, sier han og fortsetter:

– Det er ingen tvil om at covid-19 og oljeprisfallet gjør at prosjekter blir utsatt. Dette har allerede rammet bedriften og vil også ha langsiktige konsekvenser. Det har imidlertid ikke medført en full nedstenging av virksomheten som kan forsvare bruken av to dagers varslingsfrist ved permittering. Dette er også Teknas vurdering.

I en undersøkelse Tekna har gjennomført blant sine tillitsvalgte i private bedrifter som har permittert, svarer 57 prosent at det er gitt to dagers permitteringsvarsel.

– Dette er bekymringsfullt. 14 dagers varsel er og skal være normalen for permitteringer. Denne tiden kan unntaksvis reduseres til to dager, og koronasituasjonen kan i noen tilfeller oppfylle kravene til dette. Hovedregelen skal være 14 dager nå som viruset har herjet i lang tid, og koronatiltakene kan ikke lenger regnes som en utforutsett hendelse, sier Randeberg.

Aker Solutions: – Kjent med uenigheten

Den 14. mars fikk 6.000 Aker Solutions-ansatte beskjed om at det kunne bli permitteringer i selskapet, men det var usikkert hvor mange det ville gjelde og når det ville slå inn.

Når det gjelder kritikken fra Tekna og klubbleder, bekrefter Aker Solutions at man har permittert med kort varsel.

– Vi har brukt både forkortet frist og 14 dagers varslingsfrist i forbindelse med vår permitteringssituasjon. Fristen har vært avhengig av situasjonen og om det har vært grunnlag for å bruke en kortere frist. Eksempler på slike situasjoner har vært akutt bortfall av arbeid, ved at oppdrag har blitt kansellert eller utsatt, og konsekvenser av ulike myndighetspålagte smittevernstiltak som har blitt iverksatt og som spesielt treffer offshoreoppdrag og petrokjemianleggene, sier kommunikasjonssjef Ivar Simensen til E24.

På spørsmål om Aker Solutions kan bruke to dagers permitteringsvarsel ved for eksempel engineering-avdelingen, mener selskapet at kortere frist enn 14 dager kan brukes.

– Med de uforutsette og spesielle situasjonene som oppstod, spesielt i oppstarten av covid-19, så er det etter vårt syn grunnlag for å kunne bruke en forkortet varslingsfrist, sier Simensen i en melding.

– Vi er kjent med at fagforeningene har ytret uenighet om bruk av forkortet varslingsfrist i forbindelse med covid-19. Hvis det oppstår tvist om det er rett å benytte forkortet frist eller 14 dagers frist, så er det partene i arbeidslivet som drøfter slike tvister.

I en tidligere utgave av denne saken stod det at regjeringen har innført unntak fra varslingsfristen på 14 dager som følge av coronasituasjonen, men dette har vært en del av hovedavtalen også før coronakrisen.

Publisert: