Fra 1. januar i år gikk torghandlerne i Bergen over på en ny leieavtale. Da gikk de fra en fast leie til en som er basert på selskapenes omsetning. Dette skapte stor bekymring på forhånd, og utleieren, Totalreform, tilbød før jul torghandlerne fem prosent omsetningsbasert leie i stedet for seks prosent i 2014.

Fjellskål Fisketorget AS godtok tilbudet, mens fiskehandlerne Tom Rørnes og Arnfinn Djukastein fremdeles forhandler med Totalreform.

— Ett prosentpoeng er for lite, sier Rørnes, mens Djukastein på sin side ikke vil si noe om saken før han er kommet til enighet med utleieren.

Vanskelig økonomi

Fiskehandlerne sliter fremdeles med etterdønningene etter 2012 da den nye Mathallen ble åpnet. Tre av de fire fiskehandlerne brukte opp egenkapitalen og alle fire gikk med underskudd det året.

Den nye husleieavtalen fra nyttår øker kostnadene ytterligere, opplyser torghandlerne.

— Jeg kan ikke drive med underskudd i 2014. Enten blir det et bra år, eller så blir det vårt siste, sier Rørnes.

Færre ansatte

Fjellskål Fisketorget AS godtok tilbudet fra Totalreform.

— Det er en ok avtale. Vi fikk den jo billigere, sier daglig leder Kenneth Fjellskål.

Økt husleie fører likevel til endringer for alle fiskehandlerne. Fjellskål planlegger å kutte antall ansatte om sommeren med 20 prosent, mens Rørnes vurderer å redusere bemanningen med 35 prosent og utvalget med 40- 50 prosent.

— Det er ikke noe jeg ønsker, men kanskje må, sier Rørnes.

Torghandlerne har også satt ned et utvalg sammen med Totalreform som skal jobbe med å få ned felleskostnadene og et annet utvalg skal jobbe med å gjøre riggingen av utetorget enklere.

Tung bagasje

Styreleder Trond Tystad i Husabø på Torget AS forteller at de har akseptert den opprinnelige avtalen.

— Vi ser ikke på de seks prosentene som noe problem i seg selv, men er opptatte av å holde felleskostnadene nede. Ellers blir totalleien for høy.

Han forteller at de fremdeles sliter med katastrofeåret 2012.

— Slike minusår tar det lang tid å ta inn igjen. For vårt vedkommende blir denne vinteren tøff, og det blir helt sikkert den neste vinteren også. Vi har med oss stein i bagasjen, sier Tystad.

Han mener at Torget har vært overbemannet i tidligere år.

— Sannsynligvis er det så mye som en tredjedel for mange ansatte. Akkurat de travleste timene om sommeren må man tåle litt kø eller at noen kunder går forbi, sier Tystad.

Vurderer samarbeid

Samtidig diskuterer fiskehandlerne å inngå et samarbeid om innkjøp, men noen konkret avtale er ikke på plass.

— Vi skal sannsynligvis gå flere sammen, for vi må gjøre bedre og større innkjøpsavtaler, sier Fjellskål.

Både han og Tystad ser lyst på tiden som kommer.

— Det skyldes mye at de nye personene i Totalreform har en lik visjon som meg selv, sier Fjellskål.

Møter tirsdag

Administrerende direktør Anders Bjerke i Totalreform kommer til Bergen tirsdag for å ha møter med torghandlerne.

— Vi har vært fleksible, og det er ingen dramatikk i dette. Vi prøver å få til økonomiske betingelser som er til å leve med for hver enkelt, sier han.

Bjerke forteller at de ved å få fra seks til frem prosent i praksis har tilbudt en reduksjon i leien på 16- 17 prosent i 2014. De er ikke villige til å gå lenger ned. Også Totalreform har vært avhengige av å få mer penger inn.

— Jeg synes vi har kommet et langt stykke det siste halvåret, og jeg er optimistisk, sier Bjerke.