Hanøytangen har god plass, og ønsker skipene velkommen.

— Vi er veldig interesserte i å kunne ta imot skipene og avlaste sentrum, sier Tor Helge Eiken, visepresident for forretningsutvikling i Bergen Group på Hanøytangen.

Onsdag sa både havnesjef Inge Tangerås og byråd Filip Rygg til BT at de ikke har mulighet til å tvinge båtene ut av sentrum, selv på forurensede dager. Eiken mener havnevesenet ikke har utnyttet alle mulighetene.

— Historie og tradisjoner

— Det må bygge på en misforståelse hvis de tror vi ikke har plass. Vi har stort kaiareal, og kan gi mye bedre base- og servicetjenester enn i sentrum. Her har vi en sikkerhetsgodkjent havn, og vi vil være tydelig på at vi ønsker skipene velkommen, sier Eiken.

Han avviser at det er dyrere å ligge ved private Hanøytangen enn ved offentlig eide Bergen havn. Offshorebasen på Askøy brukes til å bygge rigger, men har også plass til å ta imot skip.

- Men hvorfor velger nesten alle skipene å ligge i sentrum, da?

— Det er et godt spørsmål. Jeg tror det handler mye om historie og tradisjoner. Bergen havn har alltid vært tilholdsstedet til disse skipene, og det er ikke gjort over natten å endre atferd, sier Eiken.

Bekrefter regnestykket

BT skrev onsdag at ett supplyskip slipper ut like mye nitrogenoksider (NOx) som 4800 personbiler. Flere lesere stilte spørsmål ved regnestykket, men BT har fått det bekreftet også av andre eksperter.

Vidar Thorsen i Hordaland Maritime Miljøselskap forteller at de i regnestykket har tatt hensyn til en del av innvendingene. For det første har man ikke regnet som om motorene går for full kraft.

— Skipene har selvsagt bruk for mindre kraft når de ligger til kai enn når de er på sjøen. Det har vi tatt inn i regnestykket. Vi har fått erfaringstall fra rederiene som viser at skipene bruker rundt ti prosent av motorkapasitet ved kai. Det er det gjennomsnittet vi har tatt med i regnestykket, sier han.

Et annet spørsmål har vært om ikke moderne katalysatorer stanser mye av utslippet.

— Det gjør de hvis katalysatoren er i drift. Men på de fleste båter må man ha en viss lastemengde før katalysatorene kan brukes. Det har de sjelden når de ligger til land. Derfor er det sjelden katalysatorene er i bruk, forklarer Thorsen.

Han understreker at det er NOx som er hovedkomponenten i den lokale luftforurensningen. CO2-utslipp er ikke relevant i den sammenhengen.

- Følger ikke egne tiltak

Gabriel Fliflet i Miljøvernforbundet reagerer på at Filip Rygg sier at kommunen ikke kan tvinge skip vekk fra sentrum.

Dette er ett av få konkrete tiltak byrådet har, og så sier de at de ikke kan gjøre det engang Gabriel Fliflet, Miljøvernforbundet

— Det er helt i strid med byrådets eget tiltakskort. Der står det følgende tiltak dersom det er varslet alvorlig forurensning: «Beslutter om Bergen og Omland Havnevesen (BOH) skal iverksette å flytte skip fra Bergens indre havn». Dette er ett av få konkrete tiltak byrådet har, og så sier de at de ikke kan gjøre det engang. Det er for dårlig, sier han.

Både Miljøvernforbundet og Byluftlisten mener den eneste langvarige løsningen er å satse på landstrøm.

— Det virker som om dette står mer på politisk vilje enn årsakene den til enhver tid ansvarlige byråden peker på, sier Ole Hallvard Dyrbekk i Byluftlisten.

Fliflet er ikke veldig begeistret for forslaget om et flytende gasskraftverk i havnen.

— Et flytende gasskraftverk er en tvilsom halvveis-løsning, som ikke går til problemets rot, sier han.

Diskuter saken under: