Regjeringen deler ut 47 oljelisenser i årets TFO-runde

SANDEFJORD (E24): Tirsdag tildeler Olje- og energiministeren 47 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel til 25 oljeselskaper. Det er litt færre enn hans forgjenger gjorde året før.

Terje Aasland annonserer åpner årets oljekonferanse i Sandefjord med å røpe resultatene fra fjorårets TFO-runde.
Publisert: Publisert:

Saken oppdateres

– Jeg er stolt over å kunne tilby 47 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde til et bredt mangfold av selskaper, sier Olje- og energiminister Terje Aasland fast fra bankettsalen på Scandic Park Sandefjord.

– Vi skal utvikle, og ikke avvikle norsk sokkel, slår han fast.

25 oljeselskap får tilbud om eierandel i totalt 47 lisenser. Det er litt færre enn i fjor, og langt unna rekorden til Terje Søviknes (FRP), som delte ut 83 lisenser i 2018.

Det er tradisjon at olje- og energiministeren annonserer resultatene av den årlige TFO-runden på NPFs Olje- og energipolitisk seminar i Sandefjord, som i år arrangeres for 43. gang. Her samles personlig inviterte representanter fra Stortinget, regjeringen, og oljebransjen. I år er det 43. gang konferansen holdes.

TFO står for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder», og er en årlig tildelingsrunde av lisenser i modne områder på norsk sokkel.

Olje- og energidepartementet mottok søknader fra 26 selskaper i forbindelse med utlysningen av TFO 2022.

To oljelisenser i Barentshavet

De 47 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (16) og Barentshavet (2), skriver Olje – og energidepartementet i en pressemelding.

Blant de 25 ulike oljeselskapene som får tilbud om andeler er det både store internasjonale selskaper og mindre norske leteselskaper.

12 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Et forpliktende arbeidsprogram er knyttet til alle tillatelsene, heter det i meldingen.

Sikkerheten på norsk sokkel ble hevet i fjor etter to eksplosjoner ved en gassrørledning.

– Årlig tildeling av leteareal er en bærebjelke i å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i regjeringens petroleumspolitikk, sier Aasland.

– Vi skal produsere mest mulig fra norsk sokkel, samtidig som vi klarer å levere klimapolitikken, sier han.

Han slår fast at utvikling av oljesektoren, ikke går på bekostning av utviklingen av fornybar energi. De to næringene er sammenvevd, mener han.

Færre tillatelser enn i fjor

I fjor fikk 28 selskaper tilbud om nye leteområder på norsk sokkel. Selskapene fikk tilbud om andeler i totalt 53 nye utvinningstillatelser.

Lars Haltbrekken, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget fra SV, kalte fjorårets utdeling for «galskap».

– Verdens ledende klimaforskere, FNs generalsekretær og IEA sier at vi må slutte å lete etter mer fossil energi, sa han.

Også i år skal Haltbrekken få si sin mening. Onsdag deltar han i en debatt med blant annet Listhaug og Solberg.

Tidligere TFO-runder:

  • TFO 2021: Regjeringen Støre tildeler 53 nye lisenser
  • TFO 2020: Regjeringen Solberg tildeler 61 nye lisenser
  • TFO 2019: Regjeringen Solberg tildeler 69 nye lisenser
  • TFO 2018: Regjeringen Solberg med tildelingsrekord på 83 nye lisenser
  • TFO 2017: Regjeringen Solberg tildeler 75 nye lisenser
  • TFO 2016: Regjeringen Solberg tildeler 56 nye lisenser

Bekymret for sjøfugl

Naturvernforbundet er ikke begeistret for regjeringens tildeling av oljelisenser. Til tross for at det er færre i år enn på mange år.

– Dagens tildeling bekrefter at norsk oljepolitikk fortsatt er totalt frakoblet virkeligheten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet er spesielt kritisk til at TFO-området utvider seg stadig lenger inn i sårbare og tidligere urørte områder i Arktis.

Én av blokkene er tildelt midt i oppvekstområdet til den utrydningstruede sjøfuglen lomvien, skriver miljøorganisasjonen i en e-post til E24.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, er svært kritisk til at det deles ut nye letelisenser samtidig som vi står midt i en klimakrise.

På grunn av ny kunnskap om sjøfugl er området foreslått som nytt SVO-område (Særlig Verdifullt og Sårbart Område) i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanene.

– Dette har imidlertid ikke stoppet regjeringen fra å tildele letelisenser i området, sier Gulowsen.

– Vi vet at sjøfugl er spesielt sårbare for oljesøl. At det da likevel åpnes for oljeutvinning i barnehagen til sjøfuglene våre, er et ekstra bevis på at oljen fortsatt får lov til å trumfe alle andre hensyn.

FRP vil satse mer i Barentshavet

På helt motsatt side står FRP, som kritiserer regjeringen for manglende oljesatsing i Barentshavet.

– Det er svært negativt at det kun blir gitt to lisenser i det som bør være et av de mest attraktive områdene å lete etter olje og gass fremover, uttaler Energipolitisk talsperson i Frp Terje Halleland, i en e-post til E24.

Han gir SV skylden, eller æren, alt ettersom, for at det ikke blir satset hardere i Barentshavet.

– SV har i praksis fått hånden på rattet over Norges viktigste næring, og gjør det de kan for å stramme inn. Det bør derfor ikke overraske Ap og Sp at interessen for Barentshavet har blitt lav på deres vakt, sier Halleland.

Aasland avviser FRPs kritikk. Han mener oljeselskapene viser stor interesse for Barentshavet, og han forsikrer at regjeringen ænsker å utvikle hele den norske sokkelen, inkludert Barentshavet.

Aasland sier til E24 at regjeringen ønsker å utvikle hele den norske sokkelen.

– Hvordan skal dere sikre at dere tar hensyn til natur og klima i Barentshavet. For eksempel at sjøfuglen har det bra, slik Naturvernforbundet er bekymret for?

– Er det noe som gjenkjenner utviklingen på norsk sokkel gjennom 50 år så er det å utvikle med strenge krav til klimastandarder. Det skal vi fortsette med, sier Aasland.

E24 skrev i en tidligere versjon av denne artikkelen at Chrysaor ikke hadde blitt tildelt lisens. Det er ikke riktig. Chrysaor byttet formelt navn til Harbour i oktober – og Harbour står oppført på listen over selskapene som er tildelt (3/1).

Publisert: