Norge fikk et handelsoverskudd på 122,4 milliarder i september

Høye olje- og gasspriser bidro sterkt til 217,8 milliarder kroner i norske eksportinntekter. Handelsoverskuddet er over dobbelt så høyt som i september i fjor.

Sleipner A-plattformen. Skipet KV «Jarl» fra Kystvakten patruljerer rundt plattformen.
Publisert: Publisert:

Norges handelsoverskudd var på 122,4 milliarder kroner i september i år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) mandag.

Både handelsoverskuddet og eksporten var noe lavere enn den rekordhøye toppnoteringen i august, men over dobbelt så høyt sammenlignet med overskuddet på 54 milliarder kroner i september i fjor.

– Oppgangen i september er sterkt drevet av høye priser for olje, gass, raffinerte oljeprodukter, elektrisk strøm, fisk og metaller. Prisene ligger langt over fjorårets nivåer, men for flere av disse viktige eksportvarene har prisene falt de siste månedene, sier seksjonssjef i SSB, Therese Løken Vestre.

Handelsbalansen viser forholdet mellom verdien på importen til og eksporten fra Norge. Det ble importert varer for 95,4 milliarder kroner i august, opp seks prosent fra september i fjor.

Skyhøye olje- og gassinntekter

Norge eksporterte varer for 217,8 milliarder kroner i september. Det er 70,1 milliarder mindre enn i august, men tilsvarer en økning på 66,5 prosent fra september i fjor.

Gasseksporten nådde 113 milliarder kroner i september, mot 176,4 milliarder i august.

– Gassprisen økte kraftig i juni, juli og august. I september falt prisene med hele 20,7 prosent fra det rekordhøye nivået i august. Nedgangen forklares med at europeiske gasslagre ble fylt opp raskere enn forventet. Til tross for fallet er prisen mer enn dobbelt så høy som den var på samme tid i fjor, sier Løken Vestre.

Så langt i år har Norge hatt eksportinntekter på 888,7 milliarder kroner på naturgass og 397,7 milliarder kroner på olje. Det blir til sammen 1.286 milliarder kroner. Over dobbelt så høyt som på samme tid i fjor.

Verdien av norsk olje- og gasseksport
Publisert: