• Denne laksen har ingen kjønnsceller. For å tydelig merke den genredigerte laksen, har forskerne også slått ut et gen som endrer pigmenteringen. Derfor er forskningslaksen gul. - Den vil ikke se slik ut om den havner i butikken, sier genforsker Anna Wargelius. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Kjønnsløs, genmodifisert laks kan bli næringens redning

Bioteknologirådet vurderer nå om kjønnsløs laks skal tillates, og om laksen i så fall skal merkes som genmodifisert.