• GEBYR: Dag Skansen vil heve terskelen på klager på byggesaker. Han viser til at kommunenens fagetat har et veldig høyt arbeidspress. FOTO: ALEXANDER WORREN

Klaging kan koste

Høyre foreslår gebyr for dem som klager på byggesaker.