Noen ansatte får dårligere lønnsutvikling og arbeidsvilkår når de kommer tilbake til arbeidslivet etter foreldrepermisjon. Barne-, likestillings— og inkluderingsdepartementet har sendt på høring et lovforslag som skal tydeliggjøre rettigheter ved foreldrepermisjon, skriver departementet i en pressemelding.

Aftenposten har tidligere skrevet at bedrifter er skeptiske til å ansette kvinner som kommer rett fra fødselspermisjon.

Et av tiltakene som regjeringen varslet i likelønnsmeldingen i 2010 var å gjøre foreldrenes rettigheter etter endt permisjon tydeligere. Departementet foreslår nå en ny lovbestemmelse i likestillingsloven som slår fast at arbeidstakere som er eller har vært i foreldrepermisjon har:

• rett til samme eller tilsvarende stilling

• rett til å fremme lønnskrav og rett til lønnsvurdering

• rett til å nyte godt av alminnelige forbedringer i lønns- og arbeidsvilkårene

— Jeg ser svært alvorlig på enhver form for diskriminering av kvinner. Det er ikke akseptabelt at kvinner taper i arbeidslivet når de får barn. Jeg mener at det er behov for tydelige regler om hva arbeidsgiver har lov til å gjøre og ikke gjøre når ansatte tar foreldrepermisjon, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Det er en sammenheng mellom kvinners lønn og fravær fra arbeidet ved fødsel og omsorg for barn. Lovfesting skal bidra til å tydeliggjøre rettighetene og hindre diskriminering. Rettighetene skal gjelde for både kvinner og menn.

Høringsfristen er 29. februar 2012.