Les også:

— Bygningsmassen er ikke tilstrekkelig tilpasset dagens klima. Hvis vi ikke endrer metoder, vil vi ikke bygge for et verre klima, mener SINTEF-forsker Cecilie Øyen i følge tu.no.

Dette kom frem under et seminar på mandag i regi av kommunenes interesseorganisasjon KS der rapporten «Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur» ble presentert.

Øyen understrekte at byggeskikken må være lokal, fordi klimaendringene varierer mye.

— Det er den i stadig mindre grad i dag. Mer snø og våtere snø gir høyere belastning på tak. Økt fuktighet og økt temperatur gir større fare for råteskade, hevdet hun.

Spesielt utsatt

Sammen med andre forskere fra blant annet NTNU, Multiconsult og Meteorologisk institutt har hun publisert studier som viser at rundt 615.000 bygninger er plassert i områder som gjør dem spesielt utsatt for råteskader.

Les hele publikasjonen her.

I 2100 kan dette tallet øke til å gjelde rundt 2,4 millioner bygninger, tror forskerne, og mener derfor at klimautfordringene krever mer robuste bygg.

Skadearkiv

Sintef Byggforsk har kartlagt byggskader i over 50 år, og deres byggskadearkiv viser at:

  • 3/4 av skadene skyldes fuktpåvirkning
  • 2/3 av skadene opptrer i tilknytning til bygningens klimaskjerm
  • 1/4 av skadene skyldes nedbør alene
  • 1/3 av skadene i tilknytning til yttervegger over terreng skyldes nedbør alene
  • 1/2 av skadene i tilknytning til tak og terrasser skyldes nedbør alene Har du et boligtips? Kontakt oss.

Vannskader for en milliard

Ifølge tall fra If skadeforsikring ga regnvann i norske kjellere vannskader for nesten 1 milliard kroner i fjor. Det melder selskapet skyldes at det kommunale avløpsnettet ikke er godt nok.

I en fersk undersøkelse Norstat har utført for If Skadeforsikring, viser det seg derimot at nesten seks av ti tror at avløpsnettet på sitt hjemsted vil takle stadig økende nedbørsmengder.

Statistikken hos If viser derimot at skadetallene går i været etter store nedbørsmengder.

— Våre takstmenn jobber for fullt nå, og det er spesielt i de folkerike områdene på Østlandet og Vestlandet, sier informasjonssjef i If, Jon Berge.

Flere skader enn i fjor

Så langt i år ser det ut til at innmeldte skader som følge av nedbørsmengder vil øke i forhold til i fjor.

— I enkelte områder har folk fått kjellerne fulle av vann ti ganger siden i sommer. Typiske vannskader som følge av stor nedbør er også tilbakeslag fra kloakk i avløpssystemet, sier Berge.

Han sier en typisk skade som følge av nedbør koster rundt 45.000 kroner, men at de mer omfattende vannskadene, som krever blant annet fjerning av vegger, kan komme opp i en million kroner og mer.

Vannskader som skyldes nedbørsmengder regnes ikke som naturskader, men går på folks hjemforsikring.

Nye tall fra If viser at antallet skader steg fra 3500 i 2008 til 5000 i 2010. Kostnadene føk også i været, fra 150 millioner kroner til 225 millioner. Tar man også med de andre forsikringsselskapene, kostet det totalt 1 milliard kroner i fjor for disse vannskadene.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook