De to største aktørene i arbeidslivet, LO og NHO, har sittet ved forhandlingsbordet siden 11. mars for å finne ut hvor stor lønnsøkning de ansatte i privat sektor skal få i år. Midnatt var fristen for å finne en løsning og profil på årets oppgjør. Ved 19.30-tiden fant imidlertid partene ut at de sto så langt fra hverandre at det ikke var grunnlag for å forhandle ut fristen.

Ifølge Aftenposten skyldes bruddet at LO sto beinhardt på kravet om 1 krone ekstra i timen til alle, og 3 kroner til de lavtlønte. Partene krangler også om hvem som skal regnes som lavtlønte.

Oppgjøret blir nå brakt inn for Riksmekleren. Det vil skje etter påske, og meklingsfristen blir trolig 7. april. Skulle heller ikke meklingen føre frem, er det fare for streik fra mandag 8. april.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, der det i utgangspunktet bare er penger partene forhandler om. Spørsmål om prinsipper og andre goder er forbeholdt hovedoppgjørene annethvert år.

De siste ti årene har partene klart å bli enige i mellomoppgjørene uten Riksmeklerens hjelp.

Resultatet av oppgjøret mellom LO og NHO vil være retningsgivende for oppgjøret i offentlig sektor som starter 12. april.