I en pressemelding varsler Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) om at hele 450 ansatte kan bli tatt ut i streik fra torsdag neste uke dersom megling ikke fører frem.

Forbundet organiserer private bedrifter over hele landet som jobber på oppdrag for kommunen.

— En streik vil få stor innvirkning på renovasjon både mot husholdninger og næringslivet, skriver forbundet i sin pressemelding.

Vil ramme Oslo sentrum

De 450 ansatte som skal ut i streik jobber i bedrifter over hele landet, skriver forbundet i pressemeldingen.

En av de største er RenoNorden, som håndterer søppeltømmingen på vegne av Oslo kommune for halve Oslos befolkning - i områdene nord og øst i byen.

Hovedtillitsmann Suad Bejtovic varsler om at store deler av Oslos søppeltømming kan bli rammet.

— Vi vil ramme de mest vitale delene av søppeltømmingen for å synliggjøre vårt krav, sier hovedtillitsmann i RenoNorden Oslo, Suad Bejpovic.

Det vil ifølge Bejtovic si sentrum av byene der bedriften i dag opererer, som Oslo, Bergen og Drammen. Bedriften i dag 35 ansatte som jobber med søppeltømming i Oslo sentrum.

— Av det regner vi med å ta ut over halvparten i streik hvis vi ikke kommer til enighet.

Kan ramme anleggene

Bejtovic understreker at det foreløpig ikke er hundre prosent bestemt hvem som vil bli tatt ut i streik og hvor.

Vi skal ha et formøte i neste uke før vi går til mekling. Men vi ønsker å ramme der det kjennes. I dag henter vi søppel for 30 prosent av norske husholdninger.

Også håndteringen av søppelet på søppelanleggene kan rammes. Ifølge 2. nestleder i NTF, Torbjørn Reigstad, er det begrenset hvor lenge streiken kan vare før man slutter å ta inn søppel til anleggene.

— Søppelet skal jo sorteres og behandles. Det er begrenset hvor mye man kan lagre før man slutter å ta inn mer. Da vil det jo ikke bli hentet lenger, sier Reigstad.

I juni i år ble hele avfallshåndteringen i Oslo lammet da 27 personer fra maskinistforbundet ble tatt ut i streik ved forbrenningsanleggene.

Krever åtte kroner timen

Det er lønn som er stridens eple i konflikten mellom Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Tranport. Før sommerferien brøt forhandlingene sammen fordi det var for stor avstand mellom partene.

NTF krever en lønnsøkning på åtte kroner timen, men har så langt fått tilbud om en økning på to kroner. Samtidig krever forbundet en heving av minstelønnen på ti kroner timen. Minstelønnen er i dag 136 kroner timen.

— I forhold til offentlige og sammenlignbare bedrifter er minstelønnen altfor lav, sier Reigstad.

Så langt har ikke partene klart å nærme seg overhodet.

— Vi har ikke fått konkrete tilbud i forhold til minstelønnen. Vi er et godt stykke unna å komme i mål, sier Reigstad.