Samtidig truer matvaregiganten, som kontrolleres av milliardær Johan Johannson, med at handelen vil kjøpe opp mer industri dersom myndighetene innfører en lov om god handelsskikk. En slik lov er foreslått innført av Matkjedeutvalget, mens handelsnæringen kjemper for å unngå den.

«Eier man sin egen industri, vil man slippe anklager om at handelen bryter loven i sin relasjon til leverandørene», skriver direktør for myndighetskontakt Bård Gultvedt i NorgesGruppen i et innlegg i fagbladet Dagligvarehandelen.

Beskjed til venner

I bransjen er det flere som opplever dette som en trussel, men Gultvedt skriver selv i innlegget sitt:

«Dette er ikke en trussel, men derimot en velment beskjed om at våre venner bør tenke seg om.»Hans venner i dette tilfelle er leverandørene, som ønsker en lov på plass.

For bare to uker siden kritiserte leder av Matkjedeutvalget, Einar Steensnæs, handelen for ikke å delta. Nå ser han at de i alle fall viser en interesse for å drøfte ulike løsninger.

- Det er bra. Men en grunnleggende forutsetning for å få i gang en god dialog, er at partene behandler hverandre med respekt og anerkjenner at det er ulike syn. Her er det rom for betydelige forbedringer skal jeg dømme etter mange av de innleggene jeg har sett på trykk, sier Steensnæs.

Oppfattes som trussel

- Noen vil lett kunne oppfatte dette som en trussel. Det håper vi det ikke er, sier direktør for Corporate Affairs Håkon Mageli i Orkla Brands om Gultvedts innlegg.

Dagligvareleverandørenes forening synes det er greit at NorgesGruppen nå viser sitt sanne ansikt.

- Det er greit at NorgesGruppen viser hvilke maktmidler de rår over og hvilke konsekvenser det kan få hvis denne loven blir noe av, sier leder av foreningen, Helge Hasselgård.

I sitt arbeid med å stoppe en lov om god handelsskikk, offentliggjør NorgesGruppen, i regi av Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF), i dag en ny utredning. Den konkluderer med at vi ikke trenger en egen lov for dagligvaresektoren.

- Trenger ingen lov

- Jeg mener vi allerede har lovgivningen Matkjedeutvalget sier de savner. Det finnes i Avtaleloven, Markedsføringsloven, Konkurranseloven og Pristiltaksloven, sier Siri Teigum, advokat i Thommesen og ansvarlig for den nye utredningen.

Hun peker på at pristiltaksloven, som gir Konkurransetilsynet hjemmel til å gripe inn mot urimelige avtaler, ikke engang er diskutert av Matkjedeutvalget.

-Den er en ubenyttet mulighet, sier Teigum.Hun trekker også frem at vi i dag har en selvdømmeordning for visse tvister i næringslivet, Næringslivets konkurranseutvalg, som eventuelt også kunne gis et videre mandat. - Min vurdering er at det kan være mer hensiktsmessig å bygge på eksisterende lover og ordninger enn å lage helt nye, sier Teigum.

Uansett om en ny lov vedtas eller ikke, er det en del praktiske ting som ikke egner seg til å løses i lovtekst.

- Derfor bør partene sette seg ned og etablere noen bransjeretningslinjer eller standarder for hva god handelsskikk i matkjedesektoren er, sier advokaten.