Vår felles skattkiste, Oljefondet, som skal sikre din og min pensjon og våre barns og barnebarns velferd, blir stadig større. Oljefondets etiske retningslinjer skal sikre at vi ikke tjener oss rike på menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelser. Internasjonalt har Oljefondet markert seg som en etisk investor, og følges med stor interesse. Men lever Oljefondet opp til sine egne etiske standarder?

Det er enorme summer som investeres i utenlandske selskaper. Ett av disse selskapene er Royal Dutch Shell, hvor Oljefondet har sin enkeltvis største investering, verdsatt til 30 milliarder kroner. Oljefondet vårt utgjør dermed den fjerde største investoren i Shell.

I Nigeria har Shell vært et verstingselskap i årtier. Selskapet er ansvarlig for enorme miljøødeleggelser og for at livsgrunnlaget til befolkningen i Nigerdeltaet er ødelagt. Shell har utnyttet Nigerias svake lovsystem og manglende regulering av oljeindustrien. De har vist svært dårlig praksis når det gjelder å ta de nødvendige forholdsregler for å unngå forurensning, og har ikke tatt ansvar for å rydde opp i oljesølet sitt.

De harde fakta

23. mars startet en rettssak mot Shell i Storbritannia der 11000 innbyggere fra Bodo i Nigerdeltaet fremmer et felles søksmål mot Shell. De anklager selskapet for to store oljeutslipp som fant sted i 2008, og som har ført til at jorden og vannet i 35 landsbyer nå er ødelagt av råolje.I klassisk Shell-stil avviser selskapet anklagene, og skylder hovedsakelig på sabotasje og at innbyggere stjeler olje fra Shells oljerørledning. Sabotasjer er et alvorlig problem i Nigerdeltaet, men Shell misbruker problemstillingen og anvender tallmateriale de ikke kan dokumentere som en ren PR-avledning for å få fokus vekk fra eget ansvar.

En ny utredning utført av Accufacts Inc. viser at Shells lekkasje i Bodo i august 2008 var på minst 103 000 fat olje, mens selskapet selv hevder selv at utslippet bare var på 1 640 fat.

Hva mer skal til?

Amnestys etterforskning fra Nigerdeltaet dokumenterer den direkte sammenhengen mellom Shells oljeutslipp og befolkningens ødelagte livsgrunnlag. I fjor la FNs miljøprogram (UNEP) frem sin rapport som bekrefter Amnestys funn og konklusjoner. Ifølge UNEP vil det kunne ta 30 år å rydde opp. Helt siden 2009 har Norges Bank Investment Management (NBIM), som er ansvarlig for den aktive eierskapsutøvelsen av Oljefondet, og Etikkrådet, som skal anbefale uttrekk av de selskapene som ikke handler i samsvar med Oljefondets etiske retningslinjer, hatt Amnestys dokumentasjon om Nigerdeltaet. Etikkrådet har selv undersøkt forholdene i Nigerdeltaet og satt Shell på sin observasjonsliste.Amnesty International utfordrer finansminister Sigbjørn Johnsen på hvorvidt de skitne pengene vi tjener på investeringen i Shell er i samsvar med Oljefondets etiske retningslinjer.

Skal vi sikre vår egen velferd ved å bidra til å ruinere andres?