Det er lavere aluminiumspriser og fortsatt svake markeder, især i Europa, som bidrar til svake tall fra Hydro i årets første kvartal.

— Fortsatt svak etterspørsel og lave aluminiumspriser har hatt negativ effekt på resultatene for første kvartal. Vi vil fortsette vårt omstruktureringsarbeid, redusere kostnader og ta de grepene som er nødvendige for å holde stø kurs, forsikrer Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Selv i 2010, som var et vanskelig år for selskapet, leverte Hydro bedre kvartalstall enn årets første. Resultatet for fjerde kvartal i 2010 var på 588 millioner kroner.

Tross et dårlig overordnet resultat, leverer Hydros energivirksomhet solide tall, i tillegg til en rekordhøy kraftproduksjon.— Avhengig av den videre makroøkonomiske utviklingen i Europa, forventer vi en global vekst i etterspørselen etter aluminium på tre prosent utenfor Kina i 2012, sier Brandtzæg.

(©NTB)