Arbeidsledigheten er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, melder Nav.

— Økningen i arbeidsledigheten den siste måneden skyldes først og fremst at færre deltar i arbeidsmarkedstiltak om sommeren, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Ingunn Midttun Godal.

På ett år har det blitt 900 færre ledige.

— Arbeidsmarkedet er fortsatt godt, men det uroer meg at arbeidsledigheten de siste fire månedene har økt med 3.000 personer, sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet.

— Samtidig har vi det siste året fått 66.000 flere sysselsatte, og også andelen av befolkningen som er i jobb, har økt, legger han til.

Nedgang i stillinger

Tallet på ledige stillinger gikk ned med 1 prosent ved juni til juli. Sammenlignet med juli i fjor ble det registrert 4 prosent færre nye ledige stillinger.

Nedgangen er markant innen kontorarbeid, med 16 prosent færre ledige stillinger det siste året. Innen helse, pleie og omsorg og blant meklere og konsulenter er nedgangen 14 prosent.

I juli økte ledigheten mest innen barne- og ungdomsarbeid og undervisning, begge med 3 prosent. Blant ingeniører og i IKT-bransjen fortsetter ledigheten å falle, og i denne gruppa ble det 3 prosent færre ledige.

Færrest i Rogaland

Den siste måneden har ledigheten økt mest i Sogn og Fjordane og i Møre og Romsdal, mens det var nedgang i Aust-Agder, Rogaland og Oppland.

Rogaland har den laveste ledigheten i landet, med 1,9 prosent, fulgt av Sogn og Fjordane, med 2 prosent. Høyest er den i Østfold (3,9 prosent) og Telemark (3,6 prosent).

(NTB)