• (1/2)
    PRIORITERES: Møhlenpris skole er blant prosjektene som prioriteres i budsjettet. I mellomtiden holder elevene til i midlertidige brakker på Nygårdshøyden. FOTO: ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ

Slik prioriterer byrådet

Skolebygg og økt barnehagekapasitet er blant satsingsområdene.