Tobakksprodusenten Philip Morris Norge (PMN) saksøkte i fjor vår staten fordi selskapet mener forbudet mot synlig tobakk i butikkene bryter med EØS-avtalen og legger restriksjoner på konkurransen.

Oslo tingrett ba i fjor EFTA-domstolen i Luxembourg om en rådgivende uttalelse på om forbudet er en restriksjon på import av tobakksvarer. Den ønsket også å vite hva som skal til for at en slik restriksjon eventuelt er lovlig med en helsemessig begrunnelse.

Kan være restriksjon

I sin avgjørelse mandag landet domstolen på at det såkalte oppstillingsforbudet kan innebære en restriksjon på import av tobakksvarer, men at det blir opp til tingretten å avgjøre om det er tilfelle.

– Staten er ikke enig i at oppstillingsforbudet utgjør en restriksjon. Vi registrerer at domstolen har et resonnement som er litt overraskende, knyttet til å sammenligne utenlandske produkter som tidligere ble produsert i Norge, med import av andre utenlandske produkter, sier Kjetil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten, til NTB.

Philip Morris på sin side mener dette er et skritt i riktig retning.

– Domstolen bekrefter at slike synlighetsforbud har potensial til å hindre fri bevegelse av varer. Nå vil det være opp til Oslo tingrett å bestemme om det er tilfelle for synlighetsforbudet i Norge, sier kommunikasjonsdirektør Nordan Helland til NTB.

– Ingen effekt

Det norske oppstillingsforbudet mot tobakk ble innført 1. januar i fjor for å få folk til å røyke mindre. Philip Morris Norge mener det ikke er noe belegg for å si at oppstillingsforbudet fører til mindre bruk, og viser til undersøkelser fra andre land med forbud.

Men her får tobakksprodusenten ikke støtte av EFTA-domstolen. Domstolen finner det sannsynlig at forbudet mot synlig tobakk kan ha en helsemessig virkning, i hvert fall på lang sikt. Og den sier videre at med mindre det motsatte er bevist, er forbudet et fornuftig virkemiddel.

Glad for støtte

Bøe Moen sier det er positivt at EFTA-domstolen deler statens vurdering av helseeffekten. Han mener det er for tidlig å si hvordan dette vil påvirke saken når den kommer opp for Oslo tingrett i begynnelsen av desember.

Nordan Helland i Philip Morris Norge peker på at «EFTA-domstolens syn er at forbudet kan ha effekt på folkehelsen på lang sikt, ikke at det er bevist at forbudet vil ha slik effekt.»

– Dessuten vil det være avgjørende om forbudet er nødvendig. EFTA-domstolen har sagt klart at norske myndigheter må bevise at formålet med forbudet ikke kunne ha vært oppnådd med mindre restriktive virkemidler, sier Helland til NTB.

Relevans

I tillegg til EFTAs overvåkingsorgan, ESA, og EU-kommisjonen, som begge støtter statens syn, hadde Island, Finland, Storbritannia, Portugal og Romania levert skriftlige observasjoner i saken. Island, Finland og Storbritannia er enige med staten, mens Portugal og Romania gir støtte til Philip Morris´ syn.

For EØS-landet Island har EFTA-domstolens konklusjon direkte betydning for hvordan EØS-regelverket skal tolkes. EU-landene er ikke bundet av hva EFTA-domstolen kommer fram til. Spørsmålet har likevel relevans for Finland og Storbritannia, som har lignende ordninger som Norges forbud.