• NORGE, 2013: Pen lønnsvekst, lav rente og moderat prisstigning kommer nordmenn flest til glede. FOTO: SCANPIX

Forbruksfesten fortsetter neste år

Statistisk sentralbyrå (SSB) spår om privatøkonomien i tiden fremover.