• STOPP: Etter pålegg frå politiet valte bonde og Sp-politikar Lars Ove Rimmereid forrige veke å fjerna gravemaskinen som han plasserte over vegen for å stansa anleggstrafikken til vindkraftverket i Fitjarfjellet. FOTO: LENA VERMEDAL

Forlik på vindmøllevegen

Fitjar-bonden som stengte anleggsvegen for vindkraftutbyggjarane, må innsjå at trafikken kan gå uhindra.