Innbyggerne i Island jobber lengst i Europa, viser tall fra Eurostat. En gjennomsnittsborger her pensjonerer seg i en alder av 64,8 år.

Pensjonsalder

Sverige havner på andreplass, med en gjennomsnitlig pensjonsalder på 64,3 år, skriver SvD.

Norge havner like under Sverige, sammen med Nederland, Sveits og Storbritannia, med en pensjonsalder på mellom 63 og 63,5 år.I Tyskland var pensjonsalderen 62,2 år og i Spania 62,3 år.

Jobber kortest

De som jobber kortest i Europa er ansatte i Slovakia (58,8 år), Ungarn (59,3 år).

I Kroatia, Tsjekkia, Italia, Frankrike og på Malta tok arbeidsstagerne steget ut i en pensjonisttilværelse når de var mellom 60 og 61 år. I Hellas går de ansatte ut i pensjon når de er 61,5 år.

Tallene bygger på innrapporteringer fra kalenderåret 2009 og omfatter 20 land. Statistikken bygger på innrapporteringer fra det enkelte land, og Eurostat har ikke gått tallene etter i sømmene.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook