«Regjeringen later som det ikke er motsetninger mellom rask utvinning av alle kjente norske olje— og gassressurser og en bærekraftig klimapolitikk. Den sier som Ole Brumm, ja takk begge deler.»

Dette skriver Inge Johansen som er tidligere styreleder i Statoil og tidligere FN-direktør Svein Tveitdal i en kronikk i Stavanger Aftenblad mandag. De mener Norge må gå foran og legge begrensninger på utvinningen og bruken av fossil energi.

Høye utslipp

Johansen og Tveitdal kritiserer spesielt Statoils satsing på utvinning av oljesand i Canada. De mener staten som største eier bør beordre Statoil til å avvikle sitt oljesandprosjekt.

— Grunnen til at vi foreslår dette, er at oljeproduksjon fra oljesand gir veldig store klimagassutslipp på grunn av svært energikrevende utvinning. Jeg er klar over at Statoil gjør dette på en best mulig måte som ikke ødelegger landskapet. De kommer likevel ikke fra at klimagassutslippene er flere ganger større enn ved vanlig oljeutvinning, sier Inge Johansen til Aftenbladet.

Han synes det bør være en tankevekker for regjeringen at EU nå vurderer om de skal legge økonomiske restriksjoner på denne typen olje.

- Statoil må beordres ut

— Statoil er et børsnotert selskap som driver forretning. Hvordan kan dere forsvare at staten skal ta en så aktiv rolle?

Den tidligere styrelederen har tenkt seg vel om før han foreslo dette. Han mener det er et dilemma at Statoil driver med slik utvinning, samtidig som oljefondet har strenge etiske retningslinjer og et eget etikkråd som skal vurdere skadevirkninger ved driften hos firmaene de investererer i. De kan komme til å holde seg unna oljesand, mener Johansen som oppfordrer regjeringen til ikke å vente til en slik situasjon kommer opp.

— Regjeringen kan legge begrensninger på Statoils aktivitet om det gjøres i ro og mak, og gjennom en diskusjon med selskapet. Her har vi med etikk og miljø å gjøre. Etikkrådet skal påse at Statens Pensjonsfond ikke går inn i selskaper som gjør alvorlig miljøskade, og da bør heller ikke Statoil gjøre det, sier Johansen.

Lite troverdig av regjeringen

Johansen og Tveitdal er provosert over at Statoil-sjef Helge Lund hevder at oljesandprosjektet er forenlig med togradersmålet. Det vil si målet om å begrense den globale oppvarmingen til to grader over før-industrielt nivå. En oppgave som blir svært krevende så lenge de globale CO-utslippene fortsetter å øke, og de store utslippsnasjonene foreløpig ikke vil forplikte seg til kutt før i 2020. Norge bør bruke tida til å få orden i eget hus, mener de to.

«Regjeringen bruker miljøargument for å forsere norsk gasseksport, men det blir lite troverdig når staten gjennom Statoil samtidig støtter produksjon av olje fra oljesand».

Fornybar energi til fattige

— Statoil og oljeminister Ola Borten Moe sier at norsk oljeutvinning handler om å skaffe energi til verdens fattige. Hva er din kommentar?

— Det er riktig at verdens fattige trenger tilgang på energi for å komme ut av fattigdommen. Men det er ikke riktig at Norge har en oppgave med å forsyne den delen av verden med olje. Om Norge skal ha en slags misjonsrolle, bør vi heller skaffe de fattige energi som er bærekraftig og som gir små klimautslipp. Vi bør heller fremme fornybar energi, og da tenker jeg særlig på kompetansen som Norge har innen vannkraft.