• I dag avgjer fylkestinget i Møre og Romsdal om dei skal selje sin aksjepost på 41 prosent i Fjord 1 FOTO: TERJE ULVEDAL

- Bør drive politikk, ikkje butikk

Fylkeskommunen si oppgåve er å drive politikk og offentleg forvaltning, ikkje kommersiell verksemd. Så bli kvitt alle aksjane, er oppmodinga frå tidlegare fylkesordførar Evy-Ann Midttun i Finnmark