Rådyr luksus på Slaktehustomten

Byggingen av 45 boliger på Slaktehustomten starter før sommerferien. De to dyreste leilighetene vil koste rundt 15 millioner kroner.