Bergen Group hadde rundt 1,04 milliarder kroner i inntekter i årets tredje kvartal. Driftsresultatet endte med et underskudd på nærmere 52 millioner kroner, og skyldes i stor grad nedskrivinger av eiendom og merverdi ved divisjonen i Kirkenes.

Klare ambisjoner

Selv om Bergen Group leverer et kvartalsresultat og en omsetning som isolert sett er det beste siden siste kvartal i 2011, vil konsernsjef Asle Solheim ha større tall på bunnlinjen.

— Tallene er likevel ikke representative for våre målsettinger om å skape en langt bedre lønnsomhet. Vi har klare ambisjoner om å få til en mer lønnsom vekst enn det vi har levert i tredje kvartal. Grunnlaget for å få dette til er absolutt til stede, sier Solheim i selskapets kvartalsrapport.

PÅ RETT VEI: - Vi må erkjenne at vi ikke har vært flinke nok. Men vi er på rett vei, sa konsernsjef Asle Solheim i Bergen Group i mai.

Skal ferdigstille

Skipsbyggingsdivisjonen hadde i samme periode en omsetning på 721 millioner kroner og et negativt driftsresultat før av— og nedskrivninger på fem millioner kroner.

Fem prosjekter er for tiden under bygging og tre av disse skal ferdigstilles innen utgangen av første halvår 2014. Dette har presset likviditeten, og konsernet håper å få på plass en styrket finansiering innen denne måneden.

Skipsbyggingsdivisjonen vil i begynnelsen av 2014 bli solgt til NorYards AS, hvor det internasjonale selskapet Calexco bli hovedeier og overtar alle de 450 ansatte ved Bergen Group Fosen og Bergen Group BMV.

Bergen Group skal inntil videre beholde 49 prosent av aksjene og har ansvaret for å gjennomføre de eksisterende skipsbyggingsprosjektene.

Satser på Askøy

På nyåret skal også det meste av aktiviteten i Offshore og Service-divisjonene bli samordnet i ett selskap under felles ledelse med Hanøytangen på Askøy som hovedbase.

Bergen Group ser et spennende grunnlag for en lønnsom og fremtidsrettet vekst innenfor disse områdene.

— Samordningen på Hanøytangen legger til rette for en aktivitetsøkning både innenfor riggservice, maritim service og service rettet inn mot subsea- og offshoremarkedet. I tillegg har vi pågående prosesser med tanke på å utvide forretningsområdene våre på Hanøytangen med flere offshore-relaterte aktiviteter, sier Solheim som indikerer at offshoredivisjonen forventer en midlertidig aktivitetsnedgang i fjerde kvartal.

FLYTTER MED NY EIER: Magnus Stangeland har nå skaffet en ny hovedeier til skipsbyggingsvirksomheten til Bergen Group. Og det blir ingen endring av flytteplanene for verftet på Laksevåg til Hanøytangen på Askøy.
Silje Katrine Robinoson