• FRITT FALL: I 2005 ble det avslørt store svakheter ved livbåtene. Nå foreslår Petroleumstilsynet nytt regelverk som skal forsikre at det er samme sikkerhetsnivå på alle livbåtene. foto: Schat-Harding

Rådyre krav til nye livbåter

Nesten samtlige livbåter på den norske sokkelen må byttes ut eller oppgraderes som følge av nye regler til livbåtsikkerhet. Prislapp: Mellom 30 og 60 milliarder kroner.