Utbyggingen av Oslo Lufthavn nærmer seg halvveis. Den store sommernyheten er at barna skal få sin egen sikkerhetssluse.

For nå blir det eksklusiv behandling for alle barn som reiser fra Oslo Lufthavn. I løpet av få dager åpnes en egen sikkerhetssluse for barnefamilier, akkurat lik den som forretningsreisende allerede har.

Nyheten kommer i forbindelse med at Oslo Lufthavn i morgen gjennomfører betydelige omlegginger av driften som følge av den pågående utvidelsen.

Kjappere sikkerhetskontroll

OSL skal bygges ut for å ta seks millioner flere passasjerer enn i dag, og lufthavnen betrakter selv torsdag 30. mai som den største milepælen i utbyggingsprosjektet før ferdigstillelsen i 2017.

Det betyr en god og en dårlig nyhet for de reisende: Den gode nyheten er at det blir kjappere sikkerhetskontroll med flere sikkerhetssluser, og en av dem altså forbeholdt familier med små barn. Men noen aldersgrense vil ikke OSL gå ut med.

— Vi regner med at sikkerhetsslusen for familier vil bli veldig populær, sier adm.dir. Nic Nilsen. Siktemålet er å åpne barneslusen, som i starten vil være et testprosjekt, i løpet av neste uke. Blir prosjektet vellykket, blir det gjort permanent – slik bl.a. London-flyplassen Gatwick har.

Thor-Joar Fjær følger sin datter Emma Dahl Fjær til flyet hennes til Sundsvall. Han hilser en egen sikkerhetskontroll for barnefamilier velkommen:

Irritasjon

— Det høres helt fantastisk ut. Sikkerhetskontrollen kan være et irritasjonsmoment, spesielt når vi er mange som reiser sammen. Det blir fort lange køer, spesielt på tider av døgnet når det er mange som reiser. Derfor høres egen barnekø ut som en perfekt plan, sier Fjær.

Den dårlige nyheten er at fem av gatene mot nord må stenges fordi byggingen av en helt ny pir mot nord starter, med det resultat at det blir noe mer bussing fordi fly må parkere et stykke fra terminalen.

— Bussingen vil pågå helt frem til utvidelsen er ferdig i 2017. Dette er en midlertidig konsekvens av den utbyggingen vi nå gjør, og vi håper derfor at passasjerene har forståelse for at det i byggeperioden vil bli mer bussing – spesielt for utenlandspassasjerene, sier Nilsen.

Redusert kapasitet

Den største del av utvidelsen starter denne uken og vil være byggingen av en ny pir mot nord, rett etter sikkerhetskontrollen. Som en følge av dette vil flyene etter hvert følge en ny bane når de takser til og fra landingsbanene. Når denne delen av utbyggingen er klar, står Oslo Lufthavn klar med 21 nye oppstillingsplasser for fly. Det betyr betydelig økt kapasitet.

— Omleggingen vil skje i månedsskiftet mai/juni, og vil kunne medføre noen mindre restriksjoner på antall ankomster pr. time, men vi regner ikke med at dette ikke vil gi større konsekvenser for de reisende. Vi er nå kommet til et punkt der vi er ferdig med 40 prosent av arbeidet med terminalutvidelsen, sier Nilsen.