• VELLYKKET KJØPMANN: Einar Nistad, her fotografert i 1999, hadde en stund en fjerdedel av markedet for dagligvarer i Bergen. FOTO: BJØRN ERIK LARSEN (ARKIV)

Einar Nistad er død

Mannen bak Mekka-kjeden ble 79 år gammel.