Kina kniver stadig med USA om å overta tronen som verdens største økonomi, men må inntil videre nøye seg med andreplassen.

Landet har de siste årene opplevd en svært sterk økonomi vekst, en trend som i stor grad ser ut til å fortsette.

Svakere enn ventet

Hittil i år har landets økonomi hatt en vekst på 8,1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Det er en sterk vekst, men likevel det svakeste på tre år.

En rundspørring Bloomberg på forhånd hadde gjennomført blant 41 analytikere viste at det var ventet en vekst på 8,4 prosent.

— Vi synes at 8,1 prosent er nok så svakt, men det er likevel over smerteterskelen fra myndighetene - og over vekstmålet på 7,5 prosent, sier økonomianalytiker Xianfang Ren i det Beijing-baserte IHS til Financial Times.

Ville bremse veksten

Veksten i den kinesiske økonomien er en av få lyspunkter i verdensøkonomien, der Europa sliter med konsekvensene av gjeldkrisen, mens USA fremdeles sliter med ettervirkningene av bankkrisen i 2008.

Kinas statsminister Wen Jiabao har lenge forsøkt å få kontroll over landets voldsomme økonomiske vekst. Nå tyder mye på at han har lyktes i det, og kineserne går nå tilbake til en mer offensiv pengepolitikk.
REUTERS/DAVID GRAY

Konsekvensene av disse problemene har likevel forplanet seg til kinesisk økonomi, ettersom etterspørselen av kinesiske produkter har falt tilbake på grunn av den økonomiske tilbakegangen i tradisjonelt rike, vestlige land.

Den fallende eksporten bidrar til å tøyle den voldsomme økonomiske veksten landet har opplevd de siste årene. Myndighetene har lenge forsøkt å gjennomføre en pengepolitikk som gjør at landets økonomi ikke vokser for sterkt, og det er årsaken til at statsminister Wen Jiabao har lagt vekstmålet på det som i kinesisk sammenheng er lavt — nemlig på 7,5 prosent.

Analytikere mener kineserne nå legger opp til et vekstmønster som skal være jevnt og mer moderat. Nedgangen i eksporten blir forsøkt kompensert for ved å øke minstelønnen til arbeidere, og på den måten øke kjøpekraften til vanlige kinesere.

— Veksten i innenriksøkonomien bør få en ny innsprøytning som følge av at effekten av den tidligere (mer restriktive) politikken nå ser ut til å bli mindre. Samtidig erstattes denne nå av en mer tilpasset politikk, sier Brian Jacksom, som er analytiker ved Royal Bank of Canadas Hong Kong-kontor.

Først utflating, så ny oppgang

Samtidig har den kinesiske sentralbanken pumpet penger inn i banksystemet for å bedre kredittmarkedet i landet .

Myndighetene har også redusert kravene til bankenes pengereserve. På denne måten blir det lettere for bankene å få tilgang til penger som kan lånes ut, og bidra til investeringer og videre vekst.

— Den kinesiske økonomien har flatet noe ut, men vil muliggens aksellerere fremover. Økningen i utlån i mars og en forsiktig økning i industriproduksjon og detaljvarehandelen kan tyde på at økningen vil ta seg opp i månedene som kommer, sier analytiker Shane Oliver i det Sydney-baserte AMP Capital til nyhetsbyrået Bloomberg.