Det tyske selskapet produserer råolje og gass og tar sikte på å øke den daglige produksjonen på norsk og britisk sokkel fra dagens daglige nivå rundt 4000 fat til 50.000 fat oljeekvivalenter (FOE) innen 2015.

Funnet i Skarfjell-prospektet i produksjonslisens 418 skal være lett olje med en betydelig oljekolonne. Foreløpige beregninger er anslått til mellom 60 og 160 millioner fat utvinnbar olje. Det skal nå bores en avgrensningsbrønn for å bekrefte om funnet vil lønne seg å hente opp og om det finnes eventuelle ytterligere ressurser.

— Skarfjell kan være et knutepunkt for andre funn i området og vil styrke vår posisjon ytterligere i et eventuelt fremtidig utbyggingskonsortium, påpeker Bernd Schrimpf, administrerende direktør i Wintershall Norge AS, i en pressemelding.

(©NTB)