Oljeboom og utsiktene til store inntekter forsterker den allerede opphetede konflikten om herredømmet over Falklandsøyene 30 år etter krigen.

Investeringsbanken Morgan Stanley mener at havområdene rundt Falklandsøyene kan inneholde så mye som 8,3 milliarder fat olje – tre ganger så mye som Storbritannias oljereserver i dag, ifølge nyhetsbyrået Bloomberg.

Tre av brønnene som skal bores ved Falklandsøyene er på Morgan Stanleys liste over de 15 mest lovende offshorebrønnene i år.

- Området er lite utforsket og har stor funnsannsynlighet, sier Morgan Stanley-analytikeren Evan Calio til Bloomberg, og sammenligner brønnene som skal bores med brønnene som åpnet opp for gigantiske funn utenfor Brasil og Ghana for noen år siden.

Vil forsvare øyene

Hvis oljebrønnene lever opp til forventningene som nå er skapt, vil dette bare øke temperaturen i den allerede på ny opphetede striden mellom Storbritannia og Argentina om suvereniteten over øygruppen sør i Atlanterhavet.

I april er det 30 år siden Argentina okkuperte de britiskstyrte øyene, som etter 74 dagers krigføring ble gjenerobret av britene. Ordkrigen er trappet opp, samtidig som statsminister David Cameron har gjort det klart at Storbritannia er villig til å forsvare øyene igjen om nødvendig.

Mens Cameron karakteriserer Argentinas krav som kolonialisme, har den argentinske president Christina Kirchner beskyldt britene for å stjele deres ressurser.

Gigantene ligger lavt

Foreløpig er det fem mindre britiske oljeselskaper som har boret på Falklandsøyene eller har planer om det. De trenger mer kapital for å gjennomføre store boreprogrammer og eventuelle utbygginger.

Spørsmålet er om de virkelige store, internasjonale oljeselskapene også kommer på banen. De står overfor et skikkelig dilemma: Hvorvidt potensialet i jomfruelige områder i Sør-Atlanteren er så stort at det teller mer enn faren for å forverre en allerede heftig internasjonal strid.

Oljeselskaper som BP, som har interesser i Argentina, kan være skremt fra å stikke hånden i vepsebolet, mens andre kan komme til å falle for fristelsen.

Vant til politisk risiko

- Store oljeselskaper er vant til å håndtere politisk risiko, sier sjefen for Falkland Oil & Gas, Tim Bushell til Bloomberg. Han er på jakt etter borepartnere, men ønsker imidlertid ikke å navngi hvilke selskaper han forhandler med.

Myndighetene på Falklandsøyene, som tar hånd om mineralrettighetene for øyas innbyggere, bekrefter at det pågår samtaler mellom internasjonale oljeselskaper og selskaper som allerede er aktive i området. Heller ikke han vil oppgi hvilke.

Ingen av de store oljeselskapene Bloomberg har spurt, som BP, Shell og Exxon, vil si om de er interessert i å investere ved Falklandsøyene.