Les også:

Verdien på Norwegian-aksjen er halvert i år og selskapet er verdt 2,1 milliarder kroner mindre på Oslo Børs, enn ved inngangen til året.

Administrerende direktør Bjørn Kjos tror aksjenedgangen skyldes det generelle markedet.

Flykter til trygge aksjer

— Det er typiske vekstaksjer som har falt mest, men Norwegian er faktisk en av de aksjene som har gått best sammenlignet med andre europeiske flyaksjer. Når det er økonomisk krise så flykter investorer til trygge aksjer, sier Kjos.

Norwegians førstepilot sier at han kan vise til gode resultater.

— Vi flyr stadig mer og den underliggende utviklingen i selskapet er veldig bra.

Kjos mener selskapet ikke påvirkes av børsfallet, ettersom de ikke har noen emisjonsplaner.

— Men det er leit at investorene taper penger. Ellers går Norwegian bra og jeg sover godt om natten.

Milliardtap

Aftenposten har regnet ut hvor mye de røde tallene på Oslo Børs har påvirket økonomien til noen av Norges rikeste.

Stein-Erik Hagen, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen har tilsammen et papirtap på over 16 milliarder kroner i år.

Kjos, Trygve Hegnar, Jens Ulltveit-Moe og Olav Thon har på sin side tapt mellom 100 og 800 millioner hver.

Til sammen har de syv tapt 18 milliarder kroner. Selskapene de er storeiere i har mistet verdier for nesten 71 milliarder kroner siden nyttår.

Det største verdifallet er det solenergiselskapet REC som står for. Der er Hagen og Ulltveit-Moe storeiere. 73 prosent av aksjeverdien er forduftet, det utgjør 12,8 milliarder.

Alle de tre hovedselskapene til shippingmilliardær Fredriksen har hver for seg tapt rundt 10 milliarder i verdier i år.

Også Hagens Orkla og Røkkes Aker Solutions har begge mistet 10 milliarder.

Det eneste av hovedselskapene til de syv investorene som har steget i verdi, er Røkkes Det norske oljeselskap.

Utkonkurrert

Internasjonal gjeldskrise og børsuro kan ikke alene forklare de store tapene.

Aksjesjef Pål E. Karstensen i DnB NOR Markets forklarer REC-tapet med at selskapet blir utkonkurrert av kineserne.

— Selskapet er ikke lenger konkurransedyktig. Det er også derfor de må legge ned i Norge nå, sier han.

For tankrederiet Frontline der Fredriksen er hovedaksjonær er situasjonen også dyster, med et fall på 83 prosent.

— Også her dreier det seg om en endring i tilbud og etterspørsel. Det har vært mindre etterspørsel etter oljetankere, samtidig som det har vært store nybyggerprogram, sier Karstensen.

Eiendom tryggest

Totalt sett har Oslo Børs falt med rundt 20 prosent i år. Det betyr at Olav Thons eiendomsselskap har klart seg relativt bra med et tap på 11 prosent så langt i år. Thon har for øvrig holdt størsteparten av verdiene sine borte fra Børsen.

— Thon-aksjen har en ren norsk eksponering som gjør at denne aksjen faller mindre ettersom den norske økonomien er sterkere, sier Karstensen.

Finansdirektør Arne B. Sperre i Olav Thon Gruppen er enig i vurderingen.

— Vi er rettet mot det norske forbrukermarkedet hovedsakelig gjennom kjøpesentrene. I tillegg har renten vært stabil eller fallende, noe som også er en fordel, sier han og legger til at selskapet har et veldig avslappet forhold til aksjefallet.

— Det er som viktig for oss er at vi har stabile og gode finansielle resultater, sier han.

USA har falt mye mindre

Nedgangen på Oslo Børs i er i den verste enden av skalaen for børsfall verden over. USA har falt bare 7-8 prosent.

Børsene i kriseland USA, Spania, Storbritannia og Irland har falt bare halvparten av det Oslo Børs har falt så langt i år. Det samme gjelder børsene i land som Argentina, Belgia/Luxembourg, Colombia, Indonesia, Malaysia, Marokko og Pakistan.

I Hellas har krisen i økonomien preget børsen tydelig, med et fall på 53 prosent. Den finske børsen er også ille ute, med et fall på 32 prosent. I samme størrelsesorden ligger Hong Kong, Israel, Kina, Russland, Østerrike og Ungarn.

I land som Tyskland, Sverige, Nederland, India, Brasil, Danmark og i kriselandene Italia og Portugal har børsene falt omtrent like mye som i Norge.

Så mye har de tapt:

Furulund Svein Erik

John Fredriksen har alene tapt 9,4 milliarder.Frontline-aksjen har stupt 83,1 prosent (9,4 milliarder).

Seadrill-aksjen har gått ned 15,2 prosent (10,4 milliarder).

Marine Harvest-aksjen har gått ned 55,5 prosent (10,8 milliarder).

Kjell Inge Røkke har alene tapt 3,3 milliarder.

Aker Seafood-aksjen har gått ned 36,2 prosent (300 millioner).

Aker Solutions-aksjen har gått ned 36,1 prosent (10,7 milliarder).

Aker-aksjen har gått ned 11,9 prosent (1,2 milliarder).

Aker Biomarine-aksjen har gått ned 6,5 prosent (100 millioner).

Stein Erik Hagen har alene tapt 3,8 milliarder.

REC-aksjen har stupt 72,7 prosent (12,8 milliarder).

Orkla-aksjen har gått ned 16,1 prosent (10,6 milliarder).

Olav Thon har alene tapt 800 millioner.

Olav Thon eiendomsselskap-aksjen har gått ned 11,1 prosent (1,1 milliard).

Furulund Svein Erik

Bjørn Kjos har alene tapt 600 millioner.

Norwegian-aksjen har stupt 51,9 prosent (2,1 milliarder).

Trygve Hegnar har alene tapt 200 millioner.

Hurtigruten-aksjen har gått ned 34,8 prosent (700 millioner).

Jens Ulltveit-Moe har alene tapt 100 millioner.

Sevan Marine-aksjen har stupt 92,6 prosent (3,7 milliarder).

REC-aksjen har stupt 72,7 prosent (12,8 milliarder).

Tause milliardærer

Trygve Hegnar vil ikke kommentere aksjefallet.

— Som styreleder i Hurtigruten, hverken kan eller vil jeg kommentere aksjekursen, ut over at Oslo Børs har falt mer enn 20 prosent siden nyttår.

Videre sier han at kursfall på børsen har ingen betydning for selskapet.

Stein Erik Hagen, Kjell Inge Røkke og John Fredriksen ønsket ikke å gi noen kommentar.

Aftenposten lyktes ikke å komme i kontakt med Jens Ulltveit-Moe.