• MÅ I RETTEN: Gulating Lagmannsrett sto klar for snart to år siden. Omtrent like lenge har Moelven Nordia og Skanska Norge kranglet om ansvaret for merkostnader ved deler av byggingen. Innredningsselskapet Moelven krever over 5,6 (inkl. moms) millioner kroner fra Skanska, i tillegg til renter og saksomkostninger.

Nå havner Gulating i retten

Moelven Nordia og Skanska Norge er uenige om ekstrakostnader knyttet til byggingen av Gulating lagmannsrett. Nå krangler de i retten om hvem som har ansvaret.