For å sikre at norske forbrukere har tilgang på nok smør gjennom høsten, har Tine i brev til Statens landbruksforvaltning (SLF) bedt om nedsettelse av toll på importert smør for alle aktører i perioden 1. september til midten av oktober.

Det vil si at også for eksempel Synnøve Finden vil kunne kjøpe utenlandsk smør til lavere pris.

— Tine som markedsregulator har ansvar for å sørge for at det er nok varer i markedet. Vi er føre-var i år, basert på erfaringene fra i fjor og ønsker å være tidlig ute og sikre oss at det er nok smør i norske butikker i høst, sier direktør for rådgiving og medlem Johnny Ødegård i Tine til Aftenposten.no.

Stadig mer smør

Etterspørselen etter smør blant norske forbrukere fortsetter å øke.

Beregninger viser nå at det norske markedet resten av året totalt trenger mellom 1000 og 1500 tonn smør utover det som finnes i markedet i dag.

— En tollnedsettelse i en periode vil bidra til at alle aktører som ønsker det kan importere smør til en lavere tollsats. Dette er normalt også for norske landbruksprodukter hvor etterspørselen ikke dekkes av norsk produksjon, for eksempel kjøtt, sier Ødegård.

Beslutningen fra SLF om hvorvidt det blir redusert toll, ventes å komme i løpet av kort tid.

Følg Aftenposten Økonomi på Facebook!

Krangel med bøndene

Tidligere i sommer ble det kjent at Tine har kjøpt en importkvote på 200 tonn smør for å kunne møte den økte etterspørselen.

De ble da kritisert av norske bønder, som mener de kan levere mer melk slik at Tine selv kan produsere smøret.

Ødegård forklarer at de trenger importen for ikke å sitte igjen med et enormt overskudd av skummet melk, som man sitter igjen med etter å ha skummet av fløten for å produsere smør.

— Nordmenn etterspør stadig mer smør og fløte og andre fettrike produkter. Men salget av skummet melk synger stadig, sier han til Aftenposten.no.

Tine sier imidlertid at den økte norske leveransen ikke er tilstrekkelig.

— Melkebøndene har respondert raskt og gjort en kjempeinnsats for å øke produksjonen. Hittil i år er økningen på 21 millioner liter kumelk. Dette er likevel ikke nok til å dekke det økte smørbehovet i markedet på grunn av den sesongmessige nedgangen på melk om sommeren og lav fettandel i melken, sier Ødegård.