Tine ønsker å utvide toll-nedsettelsen til å gjelde frem til 1. januar.

For tredje gang i høst ber meierigiganten Tine om nedsatt toll på smør.

- Av erfaring vet vi at smørsalget øker før jul. Nå ber Tine som markedsregulator om nedsatt toll for å forsikre oss at vi har nok smør, sier kommunikasjonsrådgiver Rakel A. Korsvold i Tine.

Allerede i vår tok Tine kontakt med et fransk meieri for å forberede en eventuell smørmangel. Tidlig i mai inngikk de en avtale med det franske meieriet der de bestilte 200 tonn smør, pluss en opsjon på ytterligere 300 tonn. I starten av juni inngikk Tine Industri nok en opsjonsavtale om levering av 500 tonn.

Usikre på forbruket

24. august fikk Tine ja fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) til å importere smør med nedsatt toll fra 1. september og i fire uker. Dette ble utvidet etter ny søknad og varer nå til 1. desember.

Denne uken sendte Tine ny søknad om nedsatt toll. Her beskriver de en situasjon til tilsier at smørsituasjonen er tilfredsstillende. Men meierigiganten er så usikre at de ber om utvidelse av tollnedsettelsen.«Det er likevel flere forhold som kan virke inn på situasjonen frem mot 24. desember. På grunn av omstendighetene i 2011 er det usikkerhet i forhold til handlingsmønster og faktisk etterspørsel i tilsvarende periode sist år.» skriver Tine i brevet til SLF.

Situasjonen i fjor ble problematisk for Tine da de for sent oppdaget at de ikke kunne levere smør. Dette førte til hamstring, tomme butikker og fortvilte smørhungrige nordmenn over hele landet.

Avgjøres til uken

Selv da SLF satte ned tollen på smør, klarte ikke Tine få tak i smøret raskt nok, og lenge så det ut som vi ikke fikk smør til jul.

SLF sier til Aftenposten at svaret på Tines henvendelse kommer til uken.

- Vi skal se på tallene nå, sier seksjonssjef Harald M. Weie i SLF.

I brevet til SLF skriver Tine også at de regner med at smørlageret i pr. 1. januar vil være på 300 tonn, og at det i løpet av desember vil bli foretatt vurderinger i tilknytning til import innenfor WTO-kvoten for smør.

- Det er for tidlig å uttale oss om situasjonen i januar, men Tine som markedsregulator følger utviklingen nøye og vil iverksette tiltak om det er behov for det, slik vi har sagt tidligere, sier Korsvold.

Hun presiserer at Tine er sikker på at alle som ønsker det får det smøret de vil ha til julematen.

- Vi er trygge på at Tine som kommersiell aktør kommer til å ha nok smør både med det vi produserer selv og det vi importerer fra Frankrike, sier Korsvold.