To norske Ernst & Young-ansatte, en advokat og en revisor, er tiltalt for å ha medvirket til å unndra drøyt 10 milliarder kroner fra beskatning i Transocean. Tiltalen omfatter også to amerikanske morselskaper i Transocean-konsernet, registrert i henholdsvis Cayman Islands og staten Delaware.

Skattesviket skal ha skjedd ved kreativ skatteplanlegging internt i det internasjonale konsernet, blant annet knyttet til salget av 12 oljerigger fra det norske selskapet Transocean AS/ASA i perioden 2000–2002 til ulike selskaper i Cayman Islands.

Skatteetaten har foretatt etterligning av selskapene for mer enn 10 milliarder inntektskroner.

Sjelden sak

Mellom 60 og 70 prosent av den internasjonale handelen over landegrenser foregår internt i konserner. Likevel er det internasjonalt bare ført noen ytterst få straffesaker knyttet til konserners interne skattetransaksjoner, opplyser førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim.

I Norge er det aldri ført noen lignende sak for retten.

Internprising av rigger, bruk av såkalte «gjennomstrømningsselskaper» uten reell drift og andre kompliserte transaksjoner i mange ledd over landegrenser er ifølge Økokrim metoder som bevisst har vært benyttet for å unndra skatt.

Saken har vært under etterforskning i mer enn seks år i et samarbeid mellom Økokrim, skatteetaten og regjeringsadvokaten.

Konsernets omfattende bruk av skatteparadiser gjorde det svært vanskelig å få innsyn i transaksjonene. Det har også vært ført flere saker for retten, der Økokrim har krevd innsyn i advokatkorrespondanse.

Nekter skyld

Transocean-selskapene avviser straffskyld.

— Dette skal vi fighte grundig og bredt, sier Transoceans advokat Erling Lyngtveit. Han sier tiltalen kom som en stor overraskelse, blant annet fordi deler av skattekravet er rettslig avgjort tidligere. Da ble Transocean ilagt skatten, mens straffbare forhold ifølge Lyngtveit ble avvist.

— Jeg synes tiltalen er dristig. De to selskapene avviser dette fast. Tiltalen er dels tuftet på misforståelse av faktum og vi er helt uenig i skatterettslige vurderinger, fastslår Lyngtveit.

Advokat Erik Keiserud forsvarer den tiltalte advokaten som også er partner i Ernst & Young. Keiserud opplyser at hverken hans klient eller revisoren fra samme selskap erkjenner straffskyld.

- Overrasket og skuffet

— Det bestrides at det foreligger noen uriktig oppfatning av skattereglene. Og uansett om retten skulle komme til det, så innebærer ikke det automatisk at det er gitt utilstrekkelige opplysninger, sier Keiserud.

Ernst & Young, som er både revisor og skatteplanlegger for Transocean, stiller seg bak sine ansatte. Selskapet sier i en pressemelding at det er «både overrasket og skuffet» over at det er tatt ut tiltale.