• GI BORT AVISEN: Den nye appen lar deg bytte mottakeradresse enkelt. FOTO: SILJE GOMNÆS

Styr avisen fra lommen

Nå kan du ferieflytte BT via mobiltelefonen din.